23 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

TARR ZAPRASZA PRZEDSIĘBIORCÓW, czyli… musztarda po obiedzie na tucholskim przykładzie?

5 min read

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR) planuje utworzenie Partnerstwa Naturowego 'Bory Tucholskie'.

Do udziału w nim – nie wiążącego się z żadnymi kosztami – szczególnie zachęcamy przedsiębiorców z Powiatu Tucholskiego.Poznajmy wpierw bardzo dobre , choć spóźnione o cztery lata, wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Tucholi Karola Gutsze:  „Strategia rozwoju Powiatu Tucholskiego. Tworzenie sieci współpracy przedsiębiorców”. Do tej myśli powrócimy w komentarzu pod tekstem głównym.

Poznajmy wpierw bardzo dobre , choć spóźnione o cztery lata, wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Tucholi Karola Gutsze:  „Strategia rozwoju Powiatu Tucholskiego. Tworzenie sieci współpracy przedsiębiorców”. Do tej myśli powrócimy w komentarzu pod tekstem głównym.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowika wydłużyła termin naboru, nadal można więc zgłosić się do udziału w projekcie.

Profil działalności Partnerstwa „Bory Tucholskie” związany może być z szeroko rozumianym rozwojem turystyki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i promocją ekoturystyki, a także z wykorzystaniem potencjału Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie do rozwoju regionu. W ramach projektu planowane jest:

  • przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
  • udział w imprezach promocyjnych (targi, festyny itp.) oraz
  • cykl szkoleń i warsztatów,

finansowane w 100 % ze środków projektowych.

Liderem Partnerstwa jest TARR, a warunkiem jego utworzenia jest udział co najmniej 15 przedsiębiorców. Uczestnicy partnerstwa nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z działaniami projektowymi.

Do 30 maja 2014 roku pełna lista uczestników Partnerstwa wraz z ich deklaracjami musi zostać przesłana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dlatego też na dokonanie zgłoszeń pozostało bardzo niewiele czasu – najpóźniej do 29 maja br. muszą one dotrzeć do TARR.

Dodatkowych informacji udziela opiekun projektu z ramienia TARR, pan Piotr Józefiak, tel. 56 699 55 05lub Wydział Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tucholi, tel. 52 55 90 738.

Zeskanowany, wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający wszystkie wymagane informacje i podpisy prosimy przesłać na adres mailowy: piotr.jozefiak@tarr.org.pl wraz z kopią na adres promocja@tuchola.plWydrukowany oryginał prosimy przesłać na adres TARR zawarty w formularzu lub dostarczyć do siedziby Starostwa (ul. Pocztowa 7 w Tucholi).

Działania projektowe realizowane będą od lipca do października2014 roku, bezpłatnie dla uczestników Partnerstwa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 czerwca br.

Link do formularza zgłoszeniowego dla przedsiębiorców: PDF MS Word

Link do formularza zgłoszeniowego dla innych podmiotów: PDF MS Word

Link do regulaminu konkursu: tutaj

Link do strony konkursu: tutaj

Partnerstwo Naturowe służy wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach chronionych oraz informowaniu i edukowaniu przedsiębiorców w zakresie inwestowania na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zakres działań każdego Partnerstwa Naturowego dostosowany jest do lokalnych warunków gospodarczych i przyrodniczych – może koncentrować się wokół dominującej na danym obszarze rodzaju działalności gospodarczej i branży, ale także na rodzaju obszaru Natura 2000, czy na wybranym zasięgu działania. Udział w Partnerstwie może być pierwszym krokiem na drodze do tworzenia sieci powiązań o charakterze klastrowym, co nie jest jednak warunkiem jego utworzenia.

Co jest przyczyną braku pracy w Powiecie Tucholskim? Czy lenistwo i marazm mieszkańców pozostających bez niej od lat? A może godzące w godność zarobki w zamian za pracę osób z odpowiednim wykształceniem? A może cwaniactwo przedsiębiorców wymuszone przez chorą politykę państwa? Na te i inne pytanie można odpowiedzieć twierdząco lub im zaprzeczyć, to logiczne. Podobnie jest z faktem, że wreszcie po latach dotarło do pustych, urzędniczych głów coś oczywistego, mianowicie, że nasz powiat ma szansę stać się regionem atrakcyjnym turystycznie. Niestety, brakuje środków, a pokrycie kosztów z dotacji unijnych jest jak łatanie dziur w starej dętce, to postępowanie doraźne, bez przyszłości. Docenić jednak należy dobre chęci ( i pomińmy w tym momencie przypowieść o bruku i piekle).

W Powiecie Tucholskim wegetuje około 400 przedsiębiorstw, które potrzebują pracowników z miernymi kwalifikacjami, wykształceni nie mają szans na pracę, no chyba, że „po znajomości” lub przez pośredników w ofertach rozdawanych pod stołem ( stosowna korespondencja na ten temat od naszych czytelników jest zawsze dostępna). Nie ma szansy zmian w najbliższych latach z prostej przyczyny, sami skazaliśmy się na jeden nurt źródeł zatrudnienia – turystykę w powijakach, wprowadzając w życie najgorszy z pomysłów – Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” i NATURA 2000. Przynależność do tej sieci mówiąc kolokwialnie „załatwiła  nas” na zawsze.

Nie ma najmniejszych szans, aby do Tucholi i jej okolic trafił jakikolwiek przemysł. Konkludując, będziemy z miłością patrzyli na piękno przyrody i z głodu zjadać runo leśne, przynajmniej do chwili, kiedy LP nie zostaną sprywatyzowane, czyli… rozgrabione.

Żaden przedsiębiorca nie zainwestuje swoich pieniędzy nawet wtedy, gdy weźmie pod uwagę to, że istnieje kilka działek kwalifikujących się do tzw. „Specjalnej Strefy Ekonomicznej”… pełnej pośredników. Cóż, trzeba przełknąć gorzką pigułkę i pogodzić się z faktem, że atrakcyjniejszymi są: Chojnice, ŚWIECIE, a nawet  SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

Drugi czerwca 2010 roku stał się szczególną datą w historii ochrony Borów Tucholskich. W tym dniu obradująca w Paryżu Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera (MAB) zadecydowała o utworzeniu Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to 10 i największy rezerwat biosfery w Polsce. Powołanie rezerwatu jest owocem prawie 20 letniej współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w celu ochrony tego cennego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru. Nadanie temu obszarowi międzynarodowej rangi, marki rozpoznawalnej na całym świecie z pewnością przyczyni się do promocji Borów Tucholskich jako obszaru, na którym rozwój ekonomiczny idzie w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w myśl szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Co więcej, jeszcze bardziej uwrażliwi mieszkańców regionu na proekologiczne sposoby użytkowania ekosystemów oraz na tworzenie harmonii pomiędzy społeczeństwem i przyrodą.

Informuje Tucholski Park Krajobrazowy.

Przedsiębiorca nie ma czasu bawić się w sentymenty, potrzebuje gotowizny, a nie lokalnego patriotyzmu w oparciu „o bycie proekologicznym”. Efekt? Powiat wyludnia się, a przyroda triumfuje, oczywiście do czasu, kiedy zabraknie już jakichkolwiek rąk do pracy, przy jej utrzymaniu.

Tym samym skazaliśmy się na rzemiosło, firemki wysokiego ryzyka oraz penetracje osiedlowych śmietników. Oczywiście, jest szansa dla rozwoju tego regionu, jednak pod warunkiem wybudowania obwodnicy, która stanie się miejscem, gdzie powstanie tzw. „Nowa Tuchola”, ta uprzemysłowiona w rozsądnych granicach i tutaj jest wielka rola władz samorządowych, aby tę strategię uznać za najważniejszą i budzącą szanse dla ludzi w najbliższej przyszłości, czyli za jakieś… dwa pokolenia.

Musztarda po obiedzie, dzisiaj każdy mieszkaniec w wieku produkcyjnym woli inwestować w… walizki, bo życie ma się tylko jedno.

__________________

(mrf.)

Na podstawie informacji TARR oraz GDOŚ przygotował Wydział Promocji i Sportu.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook