25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Taryfy za wodę i ścieki w gm. Gostycyn

1 min read

tokis.pl

Taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 14 listopada 2020 r. do 13 listopada 2021 r.

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka za 1 m³
1. Grupa 1 – wszyscy odbiorcy pobierający wodę z urządzeń wodociągowych sprzedawcy. Cena za 1m³ brutto dostarczonej wody 3,15 zł- netto/ 1m3

3,40 zł- brutto/1 m3

 

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka za 1m³
1. Grupa 1 – odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych z terenu wsi Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka Klonia, Wielki Mędromierz i Łyskowo Cena za 1m³ brutto odprowadzanych ścieków 8,39zł- netto/ 1m3

9,06 zł- brutto/ 1m3

2. Grupa 2 – odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych z terenu wsi Przyrowa i Przyrówka Cena za 1m³ brutto odprowadzanych ścieków 5,30 zł- netto/ 1m3

5,72zł- brutto/ 1m3

 

Niniejsze taryfy zostały zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 30 października 2018 r.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook