Tolerancja, czy akceptacja dewiacji? Na wszelki wypadek zadzwoń do szkoły swojego dziecka

Widać wyraźnie, że komuś piekielnie zależy na tym, abyśmy podzielili los innych państw unii w różnych sprawach, które do niedawna były czymś iście egzotycznym.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że do Polski nie trafi żaden uchodźca obcy nam kulturowo, a mamy ich na ulicach na kopy i coraz ciekawiej sobie poczynają, a teraz jeszcze i to.

26 października, czyli… jutro, w 211 polskich szkołach, rozpocznie się akcja pod nazwą ” Tęczowy Piątek”. Podobno jej celem jest  „akceptacja i otwartość na uczniów i uczennice LGBTQI” (jak informuje inicjator akcji Kampania Przeciw Homofobii). Nie chciałbym być w skórze dyrektorów szkół, którzy jak się okazuje, muszą podjąć decyzję w tej sprawie, bo właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej umyło ręce, spychając ją właśnie na głowy wspomnianych dyrektorów.

Rzecznik Prasowy MEN, pani Anna Ostrowska informuje:

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 86 ustawy prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa.

Nie mamy sygnałów, aby moralnie toksyczna akcja miała miejsce w którejś ze szkół naszego powiatu, ale na wszelki wypadek, proponujemy wykonać telefon i upewnić się, czy nasze dzieci są bezpieczne, tęcza wygląda efektownie wyłącznie na… niebie, a pewne „zachowania” warto nazwać po imieniu.


(mrf.)

admin

Next Post

Co wydarzyło się wczoraj przy Piastowskiej w Tucholi?

czw Paź 25 , 2018
Dzisiaj do naszej redakcji wpłynęła informacja, która może niepokoić zwłaszcza rodziców. Polecamy pod rozwagę właściwych służb.

SPOŁECZNOŚCI

Lokalnie

Globalnie

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook