1 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Toruń. Posiedzenie Rady Dialogu

2 min read

W Urzędzie Marszałkowskim odbywa się dziś (14 marca), posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KPWRDS) z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i wojewody Mikołaja Bogdanowicza. Tematem wiodącym jest sytuacja toruńskiej spółki Metron, której władze w grudniu 2018 złożyły wniosek o upadłość, jednak sąd go oddalił (majątek firmy nie pokryłby kosztów postępowania upadłościowego). Firma pozostaje w sporze ze Skarbem Państwa.

Gremium zajmuje się sprawą Metronu na wniosek wojewody Mikołaja Bogdanowicza. W imieniu marszałka Piotra Całbeckiego z pracownikami przedsiębiorstwa spotkał się sekretarz województwa Marek Smoczyk. Sytuacja spółki jest bardzo trudna, z jej korespondencji z wojewodą wynika, że jest ona poważnie zadłużona. Rządową instytucją pomagająca w restrukturyzacji firm jest Agencja Rozwoju Przemysłu, ale decyzja o wsparciu jest w każdym przypadku uzależniona od analizy sytuacji takich podmiotów. Samorząd województwa nie jest stroną w tym sporze.

 

Rada Dialogu Społecznego wysłucha argumentów obu stron. Obecnie nie jest planowane przyjmowanie stanowiska w tej sprawie.

 

KPWRDS, podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Poza przedstawicielami samorządu terytorialnego zasiadają w niej wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami.

 

Jej przewodniczącym jest obecne reprezentujący stronę samorządową marszałek Piotr Całbecki. Pod jego nieobecność dzisiejszemu posiedzeniu przewodniczy Roman Rogalski z Konfederacji Lewiatan, organizacji pozarządowej reprezentującej interesy prywatnych przedsiębiorców. Samorząd województwa reprezentuje wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 


kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook