nie. Cze 7th, 2020

Trzy miesiące bez ZUS-u

2 min read

Rząd zdecydował o tym, że pokryje koszta składek  za osoby samozatrudniające się, osoby z nimi współpracujące, będące na na umowach zlecenia oraz pracownikom mikroprzedsiębiorstw.

Oznacza to, że ludzie ci zachowają oni ciągłość ubezpieczenia i prawo do świadczeń. Ich konta emerytalne również zostaną zasilone, problem w tym, że nikt nie wie, jaką kwotą. Zanim to jednak nastąpi każdy zainteresowany musi złożyć wniosek w którym jeszcze musi tłumaczyć, co jest powodem braku przychodów. ZUS – państwo w państwie, pieczątkowa firma, która jest molochem na glinianych nogach i głównym karbowym obywatela. To cud, że jeszcze istnieje…

Rząd zapłaci ZUS-owi za nich wszystkie obowiązkowe składki (zarówno społeczne, jak i zdrowotną) za trzy miesiące. Chodzi o okres od marca do maja 2020 r. Nie będzie potrzeby udowadniania w ZUS-ie straty finansowej czy spadku obrotów w związku z pandemią koronawirusa ani wymogu niezalegania z wcześniejszymi płatnościami. Ze zwolnienia z opłaty składek do ZUS będzie mógł skorzystać każdy samozatrudniony, osoba z nim współpracująca, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia lub umowie agencyjnej.

Warunek prowadził on działalność lub zawarł umowę przed 1 lutego 2020 r. i osiągnął przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. To oznacza, że przychód nie może być wyższy niż 15 681 zł netto ( kwoty VAT nie wlicza się, gdyż nie jest on przychodem).

Jeśli przedsiębiorca odprowadzał dotychczas składki liczone od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (5227 zł brutto), wynosiły go one miesięcznie (łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i dobrowolnym chorobowym) 1431,48 zł. Natomiast jeśli korzysta z przywilejów i ma z tzw. mały ZUS – jego wpłata miesięczna to 609,14 zł. Zatem w pierwszym przypadku pomoc państwa to łącznie 4,2 tys. zł, a w drugim – 1818 zł – nieoficjalnie. W przypadku tej grupy państwo odprowadzi za nich składki od minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 1090,86 zł miesięcznie, i ok. 3270 zł za trzy miesiące.


(red.)

Źródło: money.pl