25 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Tuchola. Będziemy mieli nową ulicę

2 min read

21 października,  a jakże, Rada Miejska podjęła decyzję o nadaniu nazwy nowej ulicy w Tucholi.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie Nr 1454/28 położonej w Tucholi, stanowiącej własność Gminy Tuchola nadać nazwę: „ulica Żonkilowa”. Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zupełnie dźwięczna nazwa, choć równie dobrze brzmiałyby np.: Czosnkowa, Dziegciowa, Smrodliwa…, z racji pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niestety, z naszego pomysłu nic nie będzie, pod ilustracjami za to pojawi się  uzasadnienie decyzji prześwietnej Rady.

Gdzie będzie usytuowana nowa ulica? Bez mapki ani rusz.

mapazonkiowa

UZASADNIENIE

Droga zlokalizowana na działce Nr 1454/28 stanowi własność Gminy Tuchola i do tej pory nie została
nazwana. Została wydzielona w terenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Stanowi jedną z dróg, które powstają w związku z wydzielaniem działek budowlanych między ulicą
Cegielnianą, ulicą Wincentego Witosa i ulicą Przemysłową w Tucholi.
Proponuje się w tym rejonie nazwy kwiatów np.: ulica Różana, ulica Lawendowa, ulica Tulipanowa, ulica
Narcyzowa, ulica Bratkowa, ulica Goździkowa, ulica Konwaliowa,itp.
Proponowany projekt uchwały przygotowano do wyboru i akceptacji Rady Miejskiej w Tucholi.
Uchwałę w głosowaniu imiennym podjęto 13. głosami „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

_______________

(mrf.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook