31 października 2020

Tuchola. „EGIDA 18”, czyli… kiedy wybuchnie wojna

2 min read

W niedzielę (30.09.2018r.) w tucholskiej komendzie policji odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe dla osób przewidzianych do militaryzacji pod kryptonimem „Egida 18”. Miały one na celu sprawdzenie funkcjonalności procedur i rozwiązań planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania kadr.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w minioną niedzielę zostały przeprowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Egida 18” i rozpoczęły się punktualnie o godzinie 7.00 rano. Ich tematem było powołanie rezerw osobowych do jednostki przewidzianej do militaryzacji, w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.

Procedura realizowana była w przygotowanych punktach kontrolno-informacyjnych,
w których ewidencjonowano i przyjmowano mężczyzn do rezerwy osobowej, sprawdzano ich stan zdrowia i udzielano instruktażu dotyczącego wyposażenia i umundurowania służbowego. Po zakończonej procedurze zastępca komendanta tucholskiej policji kom. Marcin Szulczyk przywitał „poborowych” i zapoznał z dalszym porządkiem szkolenia.

Rezerwiści uczestniczyli w zajęciach dotyczących m.in. podstaw prawnych, obowiązków i uprawnień osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zadań realizowanych przez policję w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Po przeprowadzonych wykładach nadeszła pora na zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyki przeprowadzania interwencji, technik samoobrony, podstaw prawnych użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, działania i budowy broni będącej na wyposażeniu policji. Rezerwiści mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na laserowej strzelnicy pod okiem instruktora.

Dodatkowo przygotowano pokaz tresury psa policyjnego, w którym zaprezentowano obronę przewodnika przed agresywnym napastnikiem. Tego typu atrakcje cieszą się dużym zainteresowaniem i pokazują wysoki poziom wyszkolenia naszych „policyjnych czworonogów”.

Operator „policyjnego drona” zaprezentował uczestnikom jego możliwości oraz omówił zastosowanie tego nowoczesnego sprzętu w służbie.

Na koniec kom. Marcin Szulczyk wraz ze Starostą Tucholskim podsumowali całość zrealizowanych ćwiczeń i wręczyli rezerwistom zaświadczenia o ukończonym szkoleniu. W zrealizowanych przedsięwzięciu wzięło udział łącznie 20 osób posiadających przydziały nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy.


(red.)
Publikacja: sierż. szt. Bartosz Wiese
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook