20 października 2020

Tucholę obserwują 43 kamery telewizyjne!

4 min read

Tuchola miastem monitorowanym? Wyjątkowo źle zadane pytanie, prawidłowo sformułowane powinno brzmieć :”Czy w Tucholi trwa równoległa do TVN-owskiej edycja Big Brothera?

Naszą anonimowość delikatnie mówiąc trafił szlag, bez paradowania przed kamerami i to bez naszej wiedzy się już nie obędzie. W świetle ostatnich informacji, które udostępniła w czasie VI sesji Rady Powiatu powiatowa policja, tucholski monitoring można śmiało zdemontować i odsprzedać temu, kto będzie miał wolę kupna wszystkich tych urządzeń. Tym samym, po niewczasie, można przyznać rację byłemu radnemu panu Andrzejowi Jerosławskiemu, który miał swoje zdanie na temat monitoringu, a który jest instalacja drogą w zakupie, montażu, konserwacji i obsłudze. Jeżeli rzeczywiście Tuchola jest miastem bezpiecznym, wystarczą policyjne patrole zmotoryzowane i piesze.

Informacje podstawowe o tucholskim monitoringu

Monitoring wizyjny miasta Tuchola został zrealizowany w 2018 roku przez cekcyńska firmę Handlowo – Usługową Laser – Tech. Umowę z firmą zawarto 2 stycznia tegoż roku. Centrum monitoringu umiejscowiono w siedzibie Powiatowej Komendy Policji w Tucholi. 13 czerwca 2018 roku podpisano kolejną umowę pomiędzy Gminą Tuchola, Powiatową Policji w Tucholi oraz wspomniana już firmą Jaser – Tech. W umowie znajduje się zapis z którego wynika, że to Gmina Tuchola jest centrum Big Brothera i to ona przetwarza dane osobowe wymienionym wcześniej stronom umowy. Do umowy dołączono aż sześć załączników.

Regulamin  funkcjonowania oraz obsługi systemu monitoringu wizyjnego miasta Tuchola.

Komenda Powiatowa  Policji w Tucholi współpracuje z Firmą Laser-Tech” oraz Gminą Tuchola, która jest admini­stratorem danych osobowych. Właściciel Firmy ,Laser -Tech” przedkłada Ratuszowi  sprawozdania z realizowanego zadania – raz w miesiącu. Z przedłożonych sprawozdań wynika, ze Tuchola jest miastem bezpiecznym. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano większych  aktów wandalizmu, bójek, czy innych zdarzeń o charakterze kryminogennym. Ten stan potwierdza Komenda Powiatowa Policji w Tucholi w swoich sprawozdaniach. Duży nacisk podobno położono  na sprzątanie nieczystości przez właścicieli psów, podobno zaobserwowano niewielką_ poprawę w tym zakresie. Do dotychczasowej  współpracy z Firma Laser-Tech” Gmina Tuchola nie wnosi uwag.

Ile to wszystko kosztuje?

Po podpisaniu umowy na monitorowanie miasta z kwota opiewała na 42.901,50 złotych,  zadanie zrealizowano  za kwotę 42.605,51 złotych. Praca na stanowisku kamer od­bywa się od poniedziałku do piątku, w miarę potrzeb w soboty lub niedziele.

 

Zestawienie godzin pracy

 

Miesiąc Ilość godzin w m-cu Ilość dni Kwota brutto
Styczeń 191 26 3.533,49
Luty 180 24 3.330,00
Marzec 201 27 3.718,50
Kwiecień 180 26 3.330,00
Maj 188 24 3.478,00
Czerwiec 193 26 3.570,51
Lipiec 196 26 3.626,00
Sierpień 204 27 3.774,00
Wrzesień 185 25 3.422,50
Październik 204 27 3.774,00
Listopad 188 26 3.478,00
Grudzień 193 26 3.570,51
Razem: 192 26 42.605,51 zt

02 stycznia 2018 roku podpisano umowę na  konserwację i naprawy urządzeń. Wartość opłaty za świadczenie usługi konserwacji sprzętu przyjęto w kwocie 60,50 złotych od 1 punktu (kamery, a mamy ich 36 sztuk). Na konserwację kamer wydatkowano  w 2018 roku kwotę w wysokości  26.136,00 złotych!

Rozbudowa i modernizacja systemu

13.04. 2018 roku została podpisana umowa z Firmą Handlowo-Usługową „Laser-Tech” Dorota Wiśniewska z Cekcyna na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Wydano na ten cel 15.227,00 złotych. Co kupiono, względnie zrobiono za te pieniądze?

 

  • – zakup anteny (niezbędny do modernizacji łączy radiowych),
  • – zakup Nano  Beam  AC (urządzenia przy kamerach),
  • – zakup 2 kamer tj. przy ul. Świeckiej 90 (przystanek autobusowy) oraz przy pl. Wolności (skierowana na studnię).
  • – zakup zestawu do monitoringu przy Urzędzie Miejskim  składającego się z 2 kamer  i rejestratora,
  • – zakup 2 monitorów do Komendy Powiatowej Policji.

 

W dniu 18 grudnia 2018 roku dokonano odbioru wykonanych prac. Zadanie zostało zrealizowane, nie wniesiono uwag do wykonanych prac. Obecnie w mieście mamy zainstalowane 43 kamery. W 2018 roku zainstalowano dodatkowo 3 kamery na wyremontowanym parkingu przy ul. Nowodworskiego (tar­gowisko). Koszt realizacji ww. zadania to kwota 15.226,99 zł brutto.

I słowo komentatora.

Monitoring w Tucholi, choć dobrej klasy nie spełnia swojego zdania, przynajmniej w przeświadczeniu części tych mieszkańców, którzy ponieśli szkody. Mając świadomość tego, że ich strata była być może zarejestrowana przez którąś z kamer, próbowali ustalić, kto był winowajcą szkody. Od tej chwili zaczyna się ich droga przez mękę. Jest praktycznie niemożliwością przejście procedur, które wyłowią w efekcie sprawcę wykroczenia. Poszkodowani w rozmowach z TOKIS-em mówią krótko, nikt nie ma czasu na walkę z wiatrami. W efekcie sprawcy szkody są bezkarni. Dlaczego tak się dzieje? Swego czasu TOKiS próbował przejść przez podobną procedurę i już wtedy odnaleźliśmy szereg dziur w systemie informacji, a zaznaczmy, system ma służyć nie Ratuszowi, a nam. Ewentualnym pośrednikiem w sprawie powinna być policja. Niestety, tak nie jest. Policja udostępnia tylko pomieszczenie.

Kolejną sprawa jest to, że po drugiej stronie kamery nie ma człowieka, jest rejestrator. Tylko od rzetelności operatora zależy to, czy zdarzenie zostanie wychwycone i kolejny szok, nawet zapisanie przypuszczalnej daty i godziny zdarzenia niewiele zmienia, znowu sprawa rozbija się o operatora. Dodatkowo sytuację komplikuje słynne RODO, kolejny unijny nonsens, który pod karą wysokiej grzywny, strzeże niewiadomo czego. Jest jeszcze jedno, o czym właściwie się nie mówi, nie wszystkie kamery działają jednocześnie, godziny ich włączenia znają tylko dwie osoby: operator i… burmistrz. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia i nad tym powinni skupić się radni, aby raz na zawsze problem oddalić i przystosować system do potrzeb mieszkańców, czyli, należy natychmiast zmienić procedury. System ma działać 24h/dobę. Przy takich kosztach inwestycji, rejestrator powinien posiadać dowolne możliwości.


(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook