20 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Tucholę odwiedzi podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, będzie w drodze do Fojutowa!

3 min read

Najbliższy wtorek zapowiada się wyjątkowo, około godziny 13-stej, tucholski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi odwiedzi podsekretarz stanu, pani Elżbieta Bojanowska.

Niezwykły gość pozna nowy budynek OPS-u, po którym oprowadzi panią podsekretarz burmistrz Tucholi wraz z kierownictwem ośrodka. Z pewnością poruszone zostaną ważne sprawy dotyczące spraw socjalnych, również w naszym mieście. Jak ustatliliśmy, jednym z tematów będzie sprawa projektu Vigor+.

Ważny gość odwiedzi również gospodarstwo opiekuńcze w Legbądzie, następnie uda się do Fojutowa, bo właśnie tam odbędzie się II Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społeczne.

Szczegóły:

W dniach 23 oraz 24 maja 2017 r. odbędzie się II KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ, tym razem w przepięknych Borach Tucholskich, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Po raz drugi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego będą mieli okazje spotkać się i dyskutować o istotnych problemach w pomocy społecznej zwłaszcza tych dotyczących rodziny, osób starszych i dzieci. Tematyką przewodnią tegorocznego Forum jest rola samorządów lokalnych
w budowaniu systemu wsparcia dla rodzin i ich członków poprzez stworzenie warunków do rozwoju usług społecznych jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych. Podczas Forum przedstawionych zostanie wiele ciekawych prezentacji i dobrych praktyk dotyczących różnych form wspierania rodziny i jej członków. Jednym z elementów Forum będzie wizyta studyjna w gospodarstwach opiekuńczych tzw. zielona opieka, w których świadczone są usługi opiekuńcze głównie dla osób starszych. Zaprezentowane zostaną też perspektywy wspierania pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Podczas Forum zrealizowane zostaną też dwa spotkania edukacyjne dotyczące tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci stanowiące  element projektu partnerskiego  Rodzina w Centrum w ramach RPO WK-P, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Udział w Forum zadeklarowało ok. 100 osób przedstawicieli jednostek pomocy społecznej oraz systemu wspierania dziecka i rodziny.

 

Elżbieta Bojanowska

Socjolog, polityk społeczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Ukończyła kierunek Politologia i Nauki Społeczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej ATK) oraz specjalizację z zakresu polityki społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie jest adiunktem w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Pracowała w Kancelarii Senatu RP, PKN ORLEN SA oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie była m.in. Dyrektorem Departamentu.

Autorka publikacji naukowych z zakresu socjologii i polityki społecznej, a przede wszystkim różnych aspektów starości i starzenia się polskiego społeczeństwa.

****

Niewykluczone, że spotkanie zarejestruje nasza redakcja.


(red.)

Mat. nadesłane

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook