24 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Tucholska „Solidarność” zauważona?

2 min read

Na IX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność, który odbywał się w dniach 26_27 czerwca br. w Bydgoszczy, dwaj przedstawiciele tucholskiej Solidarności Dariusz Siciński i Andrzej Szreiber zostali członkami Zarządu Regionu Bydgoskiego, najwyższego ciała decyzyjnego w strukturze związku.

 

Ponadto Dariusz Siciński został delegatem na Krajowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność, na którym w październiku tego roku będzie wybierany nowy przewodniczący związku.

Kluczowym zadaniem zebrania był wybór nowych władz regionalnych. Szefem na kolejną kadencję w latach 2014_2018 został Leszek Walczak, dotychczasowy przewodniczący. Delegaci w Bydgoszczy podkreślali, że chcą mieć wpływ na bieżącą politykę, tak aby maksymalnie zabezpieczyć interesy pracowników, poprzez uczestnictwo w procesie stanowienia prawa. Dlatego jedną z ważniejszych uchwał, przyjętych przez Walne Zebranie Delegatów, jest stanowisko aktywnego włączenia się Solidarności w zbliżające się
wybory samorządowe. Oprócz tego przyjęto szereg uchwał odnoszących się do sytuacji członków związku w poszczególnych zakładach pracy. Ważnym głosem na spotkaniu była wypowiedź Małgorzaty Porażyńskiej Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, która podkreślała, że związek zawodowy Solidarność jest potrzebny, jest istotnym podmiotem na rynku pracy, pełni nie tylko funkcję ochronną pracowników, ale również kreuje lepsze relacje na linii pracownik – pracodawca.

Gościem IX Walnego Zebrania Delegatów był Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Tucholska delegacja na Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Bydgoszczy liczyła sześć osób: Dariusz Siciński, Krzysztof Szulczyk, Janusz Mindykowski,  Wiesław Szołtun, Andrzej Szreiber i Tomasz Fryca.

__________________

(red.)

Krzysztof Szulczyk
Wiceprzewodniczący Oddziału Tuchola
NSZZ Solidarność

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook