wt. Lut 18th, 2020

Telewizyjno – Filmowa Agencja Promocyjna

Tucholska „Trójka” będzie poddana termomodernizacji

1 min read

Gmina Tuchola pozyskała środki na projekt pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi”. Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie: 1 229 149,28 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota w wysokości 899 961,96 zł.

Dodajmy, że projekt gminy Tuchola został złożony do konkursu w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki tej inwestycji, budynek Szkoły Podstawowej nr 3 zostanie ocieplony, zmodernizowana będzie i instalacja ciepłej wody i cyrkulacji oraz instalacja centralnego ogrzewania. Zamontowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna.

Zmodernizowany obiekt w istotny sposób ograniczy zapotrzebowanie na energię cieplną na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.


tucholski.pl