17 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Materiał specjalny. UWAGA przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą! Do Tucholi dotarli wirtualni OSZUŚCI!

9 min read

W naszym profilu Facebooka, kilka czas jakiś temu, problem ledwie naszkicowaliśmy, a zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Poznało go ponad 2000 osób. Pojawiły się komentarze i wypowiedzi, większość z nich trafia do nas drogą nieoficjalną poprzez tzw. „priv”. Przestępczy proceder trwa już bardzo długo i jest znany w skali kraju, na naszym podwórku to temat tabu. Uznaliśmy, że utrudnimy działania naciągaczy, i nagłośnimy go w lokalnym środowisku.

O sprawie rozmawialiśmy z tucholską prokuraturą, policjantami, burmistrzem oraz z redakcją Tygodnika Tucholskiego. Ten ostatni prawdopodobnie przyłączy się do naszej akcji w którymś z najbliższych numerów. Poprzez Facebooka poprosiliśmy naszych czytelników o skany dokumentów, które stanowią dowód w przestępczym procederze wyłudzania pieniędzy za usługi, które z racji ustawy są darmowe.

Oprzemy się również na wypowiedziach osób kompetentnych, które precyzyjnie identyfikują szczegóły przestępstwa, którego ofiarami są przedsiębiorcy, którzy w biznesie dopiero raczkują i przez to, są łatwym „łupem” dla bezczelnych naciągaczy. W sprawie dziwi tylko jedno, skoro organa ścigania wiedzą o tym, że ten proceder kwitnie od dawna, nie potrafią nas skutecznie przed nim obronić, eliminując go z całą surowością prawa. I tej kwestii nie pominiemy.

Kłopotliwa korespondencja

Kilka tygodni temu mieszkaniec Tucholi zarejestrował działalność gospodarczą. Znalazł swoją nisze i zaryzykował. Formalności dopełniono bardzo szybko i nowo upieczony przedsiębiorca, mógł rozpocząć wkraczanie ze swoimi usługami na rynek ogólnopolski.

Jakież było jego zdziwienie, kiedy otworzył koperty, które dostarczyła poczta. W ich wnętrzu znajdowały się dwa pisma.

Pierwsze  wystosował:

 • Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm w skrócie CRDGiF (Aleje Jerozolimskie 96, 00807 Warszawa),

Drugie wystosowała:

 • Centralna Ewidencja O Działalności Gospodarczej w skrócie CEODG ( Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa)

Co ciekawe i stanowi widoczną wskazówkę, oba pisma sygnowane są datą 29 czerwca 2016. Drugą ciekawostką jest to, że z pism wynika, że firmy sąsiadują ze sobą.

Obie firmy zarządały od tucholskiego przedsiębiorcy uiszczenia stosownej dla nich opłaty za, i teraz uwaga: za wpis do: CEODG używa nazwy: ” CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”, a CRDGiF korzysta z formuły: ” EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCIACH GOSPODARCZYCH.

Niby podobnie, a jednak jest różnica. Problem w tym, że wpisaniem do rejestru jest bezpłatne.

Obie firmy wystawiły przedsiębiorcy opłatę rejestracyjną. CRDGiF zażądało 290 złotych, a CEODG 200 złotych.  Oczywiście bezużyteczne kawałki  papieru prócz urzędowo brzmiącej treści zawierają „blankiet” do zapłaty.

Nasz przedsiębiorca zachował czujność i miał świadomość tego, że to chwyt oszustów. Dodatkowo śmiesznym wydawało się, że „centralne rejestry są aż dwa” i żądają łącznie prawie pięciuset złotych!

13615367_1656979014626266_1809777195097885905_n
Pismo od CRDGiF – oryginał

13613442_1656979007959600_4093907507227273895_o

Pismo od CEODG – oryginał.

Być czujnym w biznesie to… zaleta!

Szczytem bezczelności oszustów jest wyznaczenie terminu zapłaty. Jedna życzy ją sobie do 1-go lipca, a druga jest bardziej „łaskawa”, bo „daje” czas do 5-go lipca.

Na usta ciśnie się fundamentalne pytanie, ile osób naciągnięto? Zadaliśmy sobie trud i prześledziliśmy polskie fora internetowe poświęcone „działalności” oszustów. Wypowiedzi są zatrważające, poszkodowanych mogą być tysiące! Jednak konia z rzędem temu, kto określi ile tych spraw zgłoszono organom ścigania.

W sprawie dwóch pism zwróciliśmy się do jednego z tucholskich prokuratorów. Znał dogłębnie te sprawy i radzi niezwłocznie zgłaszać je do POLICJI. Rozmawialiśmy również z oficerem prasowym tucholskiej (zastępca) policji, który też nie pozostawił nam złudzeń. Policjanci znają sprawę i chętnie zajmie się nią pion zajmujący się przestępstwami gospodarczymi. Również burmistrz naszego masteczka zna sprawę i obiecał przyłączyć się do naszej medialnej „krucjaty” przeciwko naciągaczom. mamy nadzieję, że po lekturze tego tekstu prewencyjnie sprawą zajmie się również tucholski starosta.

Takich spraw przemilczeń nie można.

Zdanie doświadczonego  przedsiębiorcy.

Mechanizm jest prosty i podam najczęstszy przypadek. Zakładamy, że dopiero co założyłeś swoją własną działalność gospodarczą w urzędzie gminy/miasta poprzez uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Mimo, że ta operacja jest zupełnie bezpłatna, o czym informuje Ministerstwo Gospodarki link, po paru dniach możesz otrzymać list z prośbą o wpłatę określonej kwoty za „wpis do rejestru”.

Mechanizm wygląda mniej więcej tak:

Działalność tych podmiotów polega na wysyłaniu druków, z których zakładający firmę niedoświadczony obywatel może wnioskować, iż jest zobligowany do wpłaty na podane konto określonej sumy pieniędzy. Z treści pisma wynika, iż sprawa dotyczy „wniosku sygn. akt” i „dokonania wpisu działalności gospodarczej”. Następnie w piśmie podana jest podstawa prawna utworzenia CEODG – art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 47, poz 278 z późn. zm.), ale mało kto sprawdzi, że podana podstawa prawna, to nic innego, jak przepis ogólny określający czym jest działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa – (czyli, że CEODG, to nie żaden urząd, tylko zwykła firma prowadząca określone usługi zarobkowe). Następnie podana jest informacja o konieczności uiszczenia określonej opłaty i kolejna podstawa prawna. Tym razem podstawą tą są przepisy kodeksu cywilnego (art. 66 par. 1 Ustawy k.c. z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. Z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). W tym wypadku na pewno też mało kto sprawdzi, iż z przepisu tego wynika, że przesłane pismo to nic innego, jak zwykła oferta handlowa. Dalej adresat korespondencji czyta, że czynność nie podlega opłacie skarbowej, co jest oczywiste, ale dla przeciętnego, rzadko obcującego z prawem obywatela, stanowi sugestię, iż jest to pismo urzędowe. Poniżej znajduje się kilka czerwonych pieczęci, podpisy „starszego referenta” i druk przelewu z krótkim terminem płatności. Wszystko sporządzone w sposób sugerujący, iż opłata jest wymogiem prawnym związanym z założeniem działalności gospodarczej. Mało tego, z treści jednej z pieczęci wynika, iż pismo wystawił „Departament Podmiotów Gospodarczych”.

Powyższy cytat pochodzi ze strony Ostrzeżenie przed „oszustami”!, który omawia ten sam temat. Pod tym linkiem są także widoczne skany pieczęci przypominających te urzędowe. Jak można z tego domniemać – skala procederu jest ogólnokrajowa.

W moim osobistym przypadku otrzymałem takie pismo właśnie od firmy „Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej” (CEODG), czyli „prawie” jak CEIDG. Adres rejestrowy tej spółki to ul. Marszałkowska 115 00-102 Warszawa, ale jak to łatwo sprawdzić – to tylko adres wirtualny w cenie kilkudziesięciu złotych miesięcznie link.

Po sprawdzeniu podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym okazuje się, że ta konkretna spółka ma dwóch udziałowców link. Jeden z nich to były radny ze Skórzewa, który próbował swoich sił także w wyborach na wójta gminy. Po dalszym poszukiwaniu w KRS okazuje się, że podobnych spółek powstało w ostatnich tygodniach znacznie więcej, przy czym nieco inna jest nazwa oraz zmienił się „wirtualny adres”, tzn. ul. święty Marcin 29/8 61-806 Poznań.

Adresowany do mnie list z „prośbą” o wpłatę 200 zł został nadany z urzędu pocztowego w Komornikach. Na kopercie jest także dopisek: Zwroty kierować do: skrzynka pocztowa nr 46 60-689 Poznań 47.

Ponieważ jest to ewidentna manipulacja i w mojej ocenie wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści, namawiam wszystkich poszkodowanych o zgłaszanie tego do organów ścigania. A co najważniejsze: nie należy wpłacać złamanego grosza na konto takich „przedsiębiorców” i wyrzucić tego typu pismo do kosza. Ostrzeżcie o tym swoje rodziny i znajomych!

()

Ministerstwo Gospodarki ostrzega?

Nieco ponad rok temu co najmniej kilkanaście tysięcy przedsiębiorców w całej Polsce otrzymało wezwanie do zapłaty jednorazowej opłaty rejestracyjnej na rzecz Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach. Aktualnie Ministerstwo Gospodarki ostrzega przed kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”, które wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), kierując do nich korespondencję z wezwaniem do zapłaty.

Treść wezwania sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego.

„Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki, który w dalszej części wyjaśnia, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. „Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne” – czytamy w dalszej części oświadczenia.

Ministerstwo informuje również, iż wszystkie w/w sprawy są przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ działania takie mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:

 • Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
 • Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych EEIDG Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
 • Ewidencja Działalności Gospodarczych s.r.o. INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
 • Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
 • Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, czyli GALOR Sp. z o.o.
 • Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Tomasz Zabilski, ul. Piastowska 1/2,  48-300 Nysa;
 • Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
 • Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach, ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;
 • Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

 

Temida „jeszcze bardziej” ślepa?

Do końca kwietnia 2014 r. Ministerstwo Gospodarki skierowało do poszczególnych prokuratur 158 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tego typu przypadkach. Trafiały one… w próżnię. Kończyły się odmową wszczęcia śledztwa, umarzaniem wszczętych śledztw, odrzucaniem przez sądy zażaleń MG na takie decyzje prokuratorów. Ci ostatni, a w ślad za nimi sędziowie, przyjmują najczęściej, że każdy może legalnie założyć firmę w rodzaju wspomnianej na początku Ogólnopolskiej Ewidencji Firm i Przedsiębiorstw, czyli prywatny, komercyjny rejestr, a przedsiębiorca, który chce w nim figurować, dobrowolnie za to płaci. Ewidentne symptomy oszustwa, podszywanie się pod CEIDG, wmawianie ludziom, że mają prawny obowiązek wnoszenia  opłat – nie wydają się naszym stróżom prawa warte interwencji. Ich własna, karkołomna interpretacja przepisów oszczędza prokuraturze i sądom sporo pracy.

Konkluzja

Jak wynika z treści, oszuści są bezkarni, a przedsiębiorcy jeszcze długo będą celem naciągaczy. Ten materiał miał jeden cel – pomóc Wam i ustrzec od niepotrzebnego wydatku.

Jedynym sensownym krokiem, który należy podjąć, jest rada tucholskiego prokuratora – powiadamiajmy Policję, przedkładając przesłane przez oszustów dokumenty. Być może teraz, po politycznym przesileniu, „Orły” pana Ziobry poradzą sobie z pospolitymi naciągaczami.

W takim razie wspólnie zaczekajmy na „dobrą zmianę” i aresztowanie przestępców. Nie wierzycie w to?

Ja też…

______________________

(mrf.)

UWAGA! OSZUŚCI!

UWAGA przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą! Do Tucholi dotarli wirtualni OSZUŚCI!

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook