25 października 2020

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI W GMINACH CEKCYN I ŚLIWICE

2 min read

Od 12 do 30 stycznia 2015 r. można zapoznać się z operatem opisowo-kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gmin Cekcyn i Śliwice. Warto to zrobić, aby ujawnić i zgłosić do protokołu ewentualne błędy i nieprawidłowości w tej sprawie.

     Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) Starosta Tucholski zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7A, pok. nr 6, w terminie od 12.01.2015 r. do 30.01.2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 jest wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gmin Cekcyn i Śliwice, położonych w powiecie tucholskim i województwie kujawsko-pomorskim.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38, poz. 454 ze zm.).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

____________________

(red.)

Źródło

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook