28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

V sesja Rady Gminy Śliwice

1 min read

26 marca 2015 r. o godz. 14.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice, odbędzie się V sesja Rady Gminy Śliwice. Po dłuższej przerwie, TOKiS ponownie odwiedzi Śliwice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
b) wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”,
c) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śliwice,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2015 r.

6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Materiałów sesyjnych nie przedstawiono.[Przyp.red]

____________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook