24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

VI Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

Dnia 22 marca br. o godzinie 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 rozpocznie się VI sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.

3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Powiatu Tucholskiego.

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

6. Składanie zapytań i interpelacji.

7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:

• sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,

• sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,

• informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2018 r.,

• sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2018 r.,

• informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.

8. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

9. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2018 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019. 

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Cekcyn.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogę powiatową od Gminy Kęsowo.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

15.Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie konieczności pilnego przeprowadzenia remontu drogi wojewódzkiej nr 237 relacji Tuchola – Mąkowarsko.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Zamknięcie sesji.


Mat. nadesłane

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook