28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

VII Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

VII sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o działalności Domu Dziecka za 2018 r.
 8. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2018 r.
 9. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2018 r.
 10. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:   • sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018,   • przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
 12. Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji i turystyki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Tucholskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia zadania Komisji Rewizyjnej.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 21. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji:   • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,   • Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,   • Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie sesji.

Mat. nadesłane
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook