18 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

VIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 min read

SONY DSC

Podczas VIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego radni w sposób szczególny upamiętnili zmarłego 17 czerwca generała Zbigniewa Nowka, przyznając mu pośmiertnie Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radni podczas poniedziałkowej (24 czerwca) sesji zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2018, realizacją zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2014–2018, raportem z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. oraz raportem ze stanu realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Sejmik podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, który stanowi podstawę prowadzenia polityki przestrzennej województwa i określa długofalową koncepcję rozwoju przestrzennego województwa, wyznacza cele i kierunki rozwoju województwa w aspekcie przestrzennym. Obowiązujący dotychczas Plan, przyjęty w 2003 r. uległ dezaktualizacji w różnych ważnych dla regionu dziedzinach i wymaga wprowadzenia określonych zmian, co potwierdziła przeprowadzona w 2014 r. ocena składająca się z przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Kolejnym ważnym tematem, jaki podjęli radni województwa było przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Tzw. uchwała antysmogowa była głównym tematem debaty zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w poniedziałek 17 czerwca przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. Więcej w materiale: „Debata na temat uchwały antysmogowej”.

Obszaru ochrony środowiska dotyczyły też inne dwa projekty uchwał przygotowane na sesję: projekt uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz projekt uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Sejmik rozpatrzył również podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas sesji radni rozpatrzyli także kwestię wprowadzenia zmian do statutów licznych instytucji kulturalnych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Dotyczy to Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W większości przypadków chodzi o dostosowanie zapisów statutowych do obowiązujących aktów prawnych i o uchylenie zapisu dotyczącego obowiązku opiniowania w trybie nadzoru przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonywanych w ciągu roku zmian planu finansowego instytucji. Ma go zastąpić zobowiązanie do  niezwłocznego przekazywania tych zmian do departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Radni zdecydowali też o przyznaniu pomocy finansowej dla Parku Kulturowego Wietrzychowice (50 tys. zł), gminy Dąbrowa Biskupia na aranżację i wyposażenie Dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu (100 tys. zł) i dla gminy Aleksandrów Kujawski na organizację Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy” (20 tys. zł), który w tym roku odbędzie się  w dniach 23-25 sierpnia.

Pełny porządek obrad VIII sesji sejmiku tutaj.


kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook