26 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

W kwestiach szpitala, mieszkańcy i władze poszczególnych gmin Powiatu Tucholskiego, mają prawo czuć się obrażonymi?

6 min read

Po wcześniej publikacji stanowiącej przedruk z witryny powiatowej w sprawie otwarcia wyremontowanego oddziału dziecięcego w tucholskim szpitalu nasuwa się coś oczywistego. Oto wywód, którym podzielił się z nami jeden z czytelników.

Powiat Tucholski głodny sukcesu przywłaszczył sobie zasługę remontu oddziału dziecięcego Szpitala Tucholskiego. Remont był sfinansowany ze środków kredytu zaciągniętego przez Spółkę Szpital Tucholski, poręczały go wszystkie gminy powiatu (prócz powiatu ze względu na obecną sytuację finansową) dzieląc poszczególne kwoty poręczeń na liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę.

Sformułowanie w artykule na stronie http://www.powiat.tuchola.pl/ brzmi:

“Prezes Szpitala Tucholskiego bardzo serdecznie podziękował przybyłym gościom za wszelką pomoc, jaką otrzymał szpital. Szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Tucholskiego za udzielone wsparcie w trakcie całego procesu inwestycyjnego”.

Przemilczenie udziału gmin naszego powiatu, które poprzez poręczenie solidarnie powiększyły swoje zadłużenia budżetowe dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu w celu remontu szpitala powiatowego jest delikatnie mówiąc nie na miejscu.

_____________________________________________

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji TOKiS – PRESS

Owo „delikatnie” łatwo przeobrazić się może w zwyczajny skandal z przyczyn podanych wcześniej. Spółka Szpital Tucholski, to niejako przyszpilenie budżetów gminnych na korzyść tworu, który oczywiście społecznie jest jak najbardziej potrzebnym, gdyby nie drobiazg – prywatyzacja i przyjrzenie się w sposób wnikliwy liczbom, ściślej udziałom instytucji i osób (lekarzy), które spółkę tworzą. Nic tylko rozkręcać podobne biznesy, bo to jest biznes i to wyjątkowo dochodowy, przy umiejętnym posługiwaniu się narzędziem, które stanowi… pacjent i podatnik w jednym!

Owoż, to najsłabsze w tym łańcuchu ogniwo płacze i płaci według cennika, lub jak kto woli według rozdzielnika, a ten kwitowany jest tym, czy pacjent posiada skierowanie od lekarza, czy też według służby zdrowia jest hipochondrykiem, który ma „bzika” na punkcie swojego zdrowia i zwyczajnie skierowania takiego nie ma.

Zasada jest prosta, nie masz skierowania – zapłacisz i to słono lub… umrzesz.

Największym skandalem jest to, że utworzono specjalny cennik, pomimo tego, że koszty opieki medycznej nad nami pokryliśmy sami , odkładając przez lata własne pieniądze w specjalnym funduszu. Nie dość, że nas okradziono z tych pieniędzy, to jeszcze zapłacimy dodatkowo…

Cennik usług medycznych dla pacjentów ambulatoryjnych nie posiadających skierowania lekarskiego


Cennik obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

Diagnostyka

A. Pracownia RTG

W cenie jednostkowej zawarta cena opisu 12,50

Cena jednostkowa (zł)
klatka piersiow (jedna poz. p-a lub boczne ) 35,00
Jama brzuszna 35,00
Kręgosłup szyjny C(dwie projekcje) 45,00
Kręgosłup szyjny C (jedna projekcja) 30,00
Kręgosłup piersiowy Th (dwie projekcje) 55,00
Kręgosłup piersiowy Th (jedna projekcja) 30,00
kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy LS (dwie projekcje) 55,00
kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy LS (jedna projekcja) 30,00
kręgosłup piersiowo-lędźwiowy Th-L stojące (jedna projekcja) 40,00
zdjęcia celowane kręgosłupa (1 projekcja) 30,00
Stawy biodrowe lub miednica 40,00
staw biodrowy (prawy lub lewy) 40,00
kość krzyżowa lub ogonowa (jedna projekcja) 30,00
Stawy krzyżowo- biodrowe a-p 30,00
Stawy krzyżowo- biodrowe skos prawy i lewy 60,00
czaszka (dwie projekcje) 40,00
czaszka bok- siodełko tureckie 30,00
twarzoczaszka 30,00
Zatoki lub ślinianki 30,00
oczodoły (jedna projekcja ) 30,00
Kości nosa 25,00
nosogardło 30,00
żuchwa (jedna projekcja) 30,00
uszy (jedną metodą np.Stenwers) 60,00
mostek boczny 40,00
żebra a-p 40,00
żebra a-p i skos (dwie projekcje) 60,00
Bark lub obojczyk (1 projekcja) 30,00
Palec dłoni lub stopy (dwie projekcje) 30,00
Dłonie lub stopy dwie pozycje 40,00
Dłonie lub stopy (jedna pozycja) prawa lub lewa lub porównawczo 30,00
Staw skokowy, kolanowy, nadgarstkowy, łokciowy prawy lub lewy(dwie poz. a-p i boczne) 40,00
Staw skokowy, kolanowy, nadgarstkowy, łokciowy prawy lub lewy (jedna poz. lub porów.) 30,00
Ramię lub przedramię(dwie pozycje) 40,00
Ramię lub przedramię(jedna pozycja) 30,00
Udo lub podudzie (dwie pozycje) 40,00
Udo lub podudzie (jedna pozycja) 30,00
Rzepka osiowe lub bok (1 pozycja) 30,00
Rzepka osiowo i bok (2 pozycje) 40,00
Pięta osiowo lub bocznie 30,00
ząb 25,00
Pasaż jelit(za jedno zdjęcie) 40,00
Mammografia z opisem
Urografia bez kontrastu 250,00
Cystografia mikcyjna 150,00
Kopia wyniku 15,00
Wydanie zdjęcia z archiwum 15,00
Opis zdjęcia z innej pracowni 15,00

B. Pracownia tomografii komputerowej

W cenie jednostkowej zawarty opis zdjęcia 45,00

Cena jednostkowa (zł)
Tomografia komputerowa głowy 200,00
Tomografia komputerowa głowy z kontrastem 350,00
Tomografia komputerowa kości skroniowej 200,00
Tomografia komputerowa zatok 200,00
Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem 350,00
Tomografia komputerowa płuc (HRCT) 250,00
Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem 400,00
Tomografia komputerowa jamy brzusznej wielofazowa 400,00
Tomografia komputerowa kręgosłupa (jeden odcinek) 300,00
Angiografia tomografii komputerowej (angio-TK) 450,00
Wydruk zdjęcia w formacie 24×30 cm 20,00
Wydruk zdjęcia w formacie 35×43 cm 30,00

C. Pracownia USG

Cena jednostkowa (zł)
USG metodą Dopplera 80,00
Echokardiografia 60,00
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG 160,00
USG + tkanki miękkie, jądra, ginekol ./brzuch 50,00
USG piersi 70,00
USG ginekolog.EV 60,00
USG Tarczycy 50,00
USG płodu trójwymiarowe 150,00

D. Pracownia EKG

Cena jednostkowa (zł)
badanie EKG 20,00
badanie EKG z opisem 30,00
EKG próba wysiłkowa 80,00
Badanie metodą Holtera 80,00

E. Pracownia endoskopii

Cena jednostkowa (zł)
Badanie gastroskopowe diagnostyczne 100,00
– z testem urazowym 120,00
– pobranie wycinka do bad. histop. w zależności od ilości wycinków za 1 zestaw 30,00
Kolonoskopia diagnostyczna 200,00
– pobranie wycinka do badania histop. w zależności od ilości wycinków za 1 zestaw 35,00
– kolonoskopia diagnostyczna ze znieczuleniem 330,00
– kolonoskopia z polipektomią + znieczulenie 1000,00
kolonoskopia diagnostyczna z biopsią 400,00
Rektoskopia 150,00
Sigmoidoskopia 150,00

 

F. Badanie spirometryczne 30,00

G. Konsultacja lekarska

Porada zwykła w izbie przyjęć, 100,00
Porada w Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej 100,00

H. Badanie podejrzanego 

Badanie lekarskie 100,00
Pobranie krwi do badania 35,00

IPorada Specjalistyczna –izba przyjęć 150,00

Kolor czerwony (ceny za badania RTG i TK i badanie spirometryczne) – wyłącznie na zlecenie w ramach NFZ

II Zabiegi ambulatoryjne

Cena jednostkowa (zł)
szycie małej rany 70,00
szycie dużej rany 150,00
wycięcie zmiany skórnej z badaniem histo-pat 200,00
wycięcie zmiany z tkanki podskórnej z bad. histo-pat 250,00
klinowe wycięcie paznokcia, nacięcie ropnia ze znieczuleniem miejscowym 150,00
nacięcie ropnia i inne drobne zabiegi w znieczuleniu ogólnym 300,00
wszycie Disulfiramu (bez kosztów leku) 150,00
unieruchomienie gipsowe (mały gips) szyna gipsowa 100,00
unieruchomienie gipsowe (duży gips) 150,00
zabieg elektrokoagulacji 50,00
inne drobne zabiegi chirurgiczne 150,00
zestaw do zakładania opasek gumowych żylaków odbytu 150,00
Szczepienie noworodka BCG 40,00

III. Inne świadczenia

Cena jednostkowa (zł)
Iniekcja podskórna 8,00
Iniekcja śródskórna 8,00
Iniekcja domięśniowa 10,00
Iniekcja dożylna 15,00
Iniekcja dożylna (wenflon) 20,00
Kroplówka – podłączenie (bez leku + aparat) 30,00
Kroplówka – podłączenie (z lekiem + aparat) 40,00
Opatrunek, usunięcie szwów itp. 40,00
Pomiar ciśnienia krwi 5,00
Cewnikowanie pęcherza 60,00
Znieczulenie krótkie dożylne 200,00
Indywidualny wybór położnej do obsługi porodu 500,00
Przedłużenie pracy położnej na życzenie rodzącej – za 1 godzinę 25,00
Duplikat książeczki Zdrowia Dziecka z VAT 23% 40,00
Nebulizacja z lekiem 20,00
Nabulizacja bez leku 15,00
Testy alergologiczne 70,00
Odpis karty informacyjnej – Izba przyjęć z VAT 23% 15,00

IV. Sprzęt ortopedyczny

A. Kule łokciowe

Cena jednostkowa (zł)
wypożyczenie za 1 miesiąc 25,00
kaucja (do zwrotu) 30,00
Razem 55,00

B. Usztywniające opaski ortopedyczne

Cena jednostkowa (zł)
rozmiar: 7,6 cm x 3,6 m 40,00
10,1 cm x 3,6 m 45,00
12,7 cm x 3,6 m 50,00
5,00 cm x 3,6 m 35,00

V. Badania lekarzy specjalistów

Cena 1 konsultacji (zł)
Chirurg ogólny 100,00
Dermatolog 100,00
Endokrynolog 100,00
Ginekolog 100,00
Internista 100,00
Kardiolog 100,00
Neurolog 100,00
Ortopeda 100,00
Pediatra 100,00
Psychiatra 100,00
Psycholog 100,00
Pulmonolog 100,00
Urolog 100,00

VI. Inne

1. Badanie cytologiczne 26,00 zł

2 Badanie kobiet ciężarnych w kierunku paciorkowców gr. B 30,00 zł

Jak brzmiało to słynne przysłowie? „Mówiły jaskółki, że najgorsze są spółki”, te sprytnie zarządzane też, pod warunkiem, że pijarowską śmietankę zliżą tylko ściśle określone jednostki.

Co z tych niezwykle bolesnych doświadczeń dla społeczeństwa płynie ze słynnej lekarsko – urzędniczej góry? Ano zapraszamy do szpitala wtedy, gdy pomoc lekarska będzie ostatnią deską ratunku dla pacjenta. Reszta jest oczywistością, czy mamy fotografie kolejek i odchodzących z kwitkiem pacjentów? Da się zrobić, mamy tego całą galerię!!!

Primum non nocere? To chyba jakieś układne kpiny z obywatela!

 

(mrf.)

W oparciu o:

http://www.szpitaltuchola.pl/?id=512

http://www.powiat.tuchola.pl/news/otwarcie-nowego-oddzialu-dzieciecego-w-szpitalu-tucholskim

Materiały redakcyjne i powierzone.

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook