30 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

W poniedziałek o sytuacji finansowej szpitali będą debatować starostowie

3 min read

Heart beat line end of life

Poniedziałek będzie ważnym dniem dla tych wszystkich, którzy przejmują się stanem finansów szpitali powiatowych. Wszystko wydarzy się podczas konwentu starostów, który odbędzie się w Toruniu. W spotkaniu udział powinien wziąć udział tucholski starosta, pan Michał Mróz.

O sytuacji tucholskiego szpitala mówiliśmy wiele, a regularnie straszy nas zamykaniem oddziałów jego prezes. Sprawa jest bardzo skomplikowana i taka polityka wyłącznie drażni pacjentów. Oczywiście winę za wszystko ponoszą politycy, obecnie zebrani pod sztandarami PiS-u, ale oddajmy sprawiedliwość, poprzednicy byli równie bezradni, wszak dla byłej formacji „Polska to kupa…”

Konwent niczego nowego nie przyniesie, a wałkowane będą stałe bolączki wyszczególniane każdego roku:

  1. Dostosowanie poziomu finansowania do rzeczywistych kosztów działalności SP ZOZ – wzrost poziomu finansowania musi uwzględniać realny wzrost kosztów stałych i niezależnych od SP ZOZ, w tym przede wszystkim poziom wzrostu inflacji oraz podatku VAT.
  2. Wprowadzenie systemu racjonalnego wzrostu stawki za punkt rozliczeniowy i weryfikacji wartości punktowej procedur medycznych, uwzględniającego rzeczywiste koszty i nakłady ponoszone przy ich wykonywaniu.
  3. Określenie czytelnych zasad współpracy pomiędzy jednostkami o różnym poziomie referencyjnym – sprawiedliwy rozdział środków finansowych uwzględniający rzeczywiście ponoszone nakłady z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
  4. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich obywateli kraju.
  5. Usprawnienie procesu uzyskiwania specjalizacji, wprowadzenie ułatwień dla szpitali powiatowych oraz równy podział miejsc specjalizacji.
  6. Zwiększenie ilości miejsc na uczelniach medycznych przez Ministerstwo Zdrowia.
  7. Stworzenie spójnego systemu opieki zdrowotnej, poprzez ustalenie piramidy świadczeń zdrowotnych – od lekarza rodzinnego, poprzez poradnie specjalistyczne, do szpitali opieki krótko- i długoterminowej, w którym to systemie każdy wypełnia swoje obowiązki.
  8. Wprowadzenie realnej pomocy finansowej z budżetu państwa w zakresie oddłużania szpitali w procesie przekształcenia.

Oczywiście to tylko wybrane zagadnienia, nas interesują wyłącznie pieniądze, których nie ma i nie będzie, pomimo szumnych zapowiedzi jedynie słusznych w Warszawie. Tucholski szpital prócz braku pieniędzy, trawią kłopoty kadrowe, brakuje pielęgniarek, które już dawno wyjechały na saksy, pospołu z lekarzami. Nawet kadry spod różnych szerokości geograficznych w dodatku mające kłopoty z komunikacją, problemu nie rozwiążą, ci również siedzą na walizkach oczekując drogi do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Powód jak zawsze jest ten sam, niskie płace, co oburza większość społeczeństwa, które ma wrażenie, że jest na nim dokonywana świadoma eutanazja.

Nie odbiega to od prawdy, bo łże elity są zainteresowane zmniejszeniem liczby populacji, zwłaszcza w krajach o charakterze konserwatywnym, wolnościowym. Oczywiście nie może być tak, aby nie było jeszcze gorzej, ponieważ w ślad za dalekosiężnymi planami unii, w sposób ciągły w Polsce, są wprowadzane ograniczenia rodem z czasów komunistycznych, gdzie państwo przejmuje wszelkie kluczowe działy i wbija do głów obywateli, że ono wie lepiej, co jest dla nich dobre.

Sprawa tym bardziej bulwersuje, że praktycznie każdego dnia publikujemy listę leków, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia, w tym dzieci i nikt się tym nie przejmuje. Państwo nie wywiązuje się z podstawowych zasad i zmusza społeczeństwo wbrew jego woli i bez właściwej informacji, do wykonania czynności stojących w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem. Kwestie bardzo żywe w sprawie koncernów farmaceutycznych, które rękoma polityków zmuszają ludzi do szczepień, gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo dla ludzi.

Problem nie leży w kwestii szczepień, a braku informacji o szczepionkach, ściślej o ich składzie i sposobie działania wraz z ewentualnym niebezpieczeństwem powikłań. Państwo i lekarze ostrzegają oraz straszą konsekwencjami finansowymi. Brakuje odważnych, którzy sprawę dokładnie by zbadali. Ci którzy się odważyli albo już zostali zawieszeni w prawach do wykonywania zawodu lekarza, albo właśnie są publicznie piętnowani. Koncerny nie mogą stracić.

Trudno przewidzieć, czy podczas konwentu starostów poruszane będą te sprawy, jedno jest pewne, otrzymamy suchą notatkę, politycznie mniej lub bardziej poprawną.


(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook