4 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Warto inwestować w tych, którym się chce. Rozmowa z Jolantą Woźnicą, dyrektorem Fundacji Ekspert-Kujawy

5 min read
Wasza fundacja zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianym wsparciem dla osób z trudnościami w odnalezieniu się na współczesnym trudnym rynku pracy. Do kogo konkretnie kierujecie swoje działania? Na co mogą liczyć osoby które się do Was zgłaszają?

Od początku istnienia fundacji nasze działania skierowane są głównie do grup defaworyzowanych.  Obecnie dużo mówi się o grupie NEET (osoby niepracujące, nieuczące się i nieszkolące się), ale od kilkunastu lat pomagamy również osobom niepełnosprawnym, kobietom, długotrwale bezrobotnym, czy osobom o bardzo niskich kwalifikacjach. Nie powiem niczego odkrywczego, ale w naszej pracy korzystamy ze wszystkich dostępnych instrumentów i usług służących nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Co istotniejsze jednak, chcemy coraz lepiej dopasowywać je do potrzeb dynamicznego, stale zmieniającego się rynku pracy.

W codziennej praktyce pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy każdorazowo oparta jest na działaniach związanych z identyfikacją potrzeb. Stworzenie IPD (Indywidualny Plan Działania) to tylko początek drogi, ale niesamowicie ważny etap. Zbudowaliśmy profesjonalny zespół doświadczonych doradców zawodowych, pośredników pracy i psychologów, którzy – i mówię to z niemałą satysfakcją – gwarantują precyzyjne dostosowanie i przeprowadzenie działań do bardzo konkretnych potrzeb osoby, która potrzebuje wsparcia.

Z wywiadów przeprowadzanych z uczestnikami naszych projektów wiemy, że cenią nasze działania za indywidualne podejście do każdego problemu, działania szyte na miarę, a także  otwartość i elastyczność. My z kolei  stale poszerzamy nasz warsztat, by jak najdoskonalej zestroić wsparcie z ich aktualnym stanem wiedzy, doświadczeniem i zdolnościami.
Istotną rolę w Waszej ofercie odgrywa wsparcie dla osób gotowych samodzielnie stworzyć sobie miejsce pracy, czyli uruchomić działalność gospodarczą. Co można powiedzieć o tej grupie klientów? Jaki procent z nich osiąga sukces?

W ciągu ostatnich 10 lat pomogliśmy założyć ponad 100 firm i kilka spółdzielni socjalnych. I choć motywacji do „pójścia na swoje” jest tyle, ilu ludzi, to wiemy jedno – warto inwestować w tych, którym się chce. Zdecydowana większość przedsiębiorców, którzy otrzymali od nas wsparcie, swoje interesy nie tylko utrzymała dłużej niż wymagany 1 rok, ale rozwinęła i z powodzeniem prowadzi, zatrudniając kolejnych pracowników. Na pytanie o charakterystykę grupy trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Znajdziemy w niej zarówno biernych, jak i nadaktywnych, z głowami pełnymi pomysłów z jednej i wymaganiami z drugiej strony. W ostatnim miesiącu prawie codziennie gościliśmy potencjalnego przedsiębiorcę, a nasi specjaliści ds. przedsiębiorczości w rozmowach telefonicznych stałe odpowiadają na pytania dotyczące pozyskania środków, pożyczek, czy innych zagadnień prawno-finansowych związanych z rozpoczęciem działalności. Na brak pracy na pewno nie możemy narzekać. (Śmiech).
*
Zdecydowanie najciekawszą ofertą  wsparcia jest nasze najmłodsze „dziecko”, czyli Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej. Powstał w roku 2014, w ramach projektu o tożsamej nazwie. Ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa wspieramy i inkubujemy przedsiębiorców, pomagając im w rozwinięciu działalności na szeroką skalę. Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia inkubatora otrzymują nie tylko możliwość wynajmu pomieszczeń biurowych na preferencyjnych warunkach, w tym biur wirtualnych, ale również obsługę administracyjną. Warto zwrócić uwagę na to, że oferta jest bardzo kompleksowa i z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo atrakcyjna. Oferujemy przedsiębiorcom usługi kadrowo-księgowe, usługi konsultacji i doradztwa m.in. doradztwo prawno-podatkowe, marketingowe, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, czy przygotowywaniem biznes planów. Do dyspozycji inkubatora są biura wyposażone w meble biurowe, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, i łącze internetowe. Przystępując do inkubatora przedsiębiorcy korzystać mogą również z sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt audiowizualny oraz z pracowni tłumaczeń symultanicznych. Jedynym wymogiem jest działalność prowadzona nie dłużej niż 4 lata.

 *
Wracając do spółdzielni socjalnych, to mamy szczęście, że pod naszym okiem rozwija się, mająca pomieszczenia w budynku fundacji , siedzibie Kujawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, Spółdzielnia Socjalna Twoje Smaki. Założyły i prowadzą ją z powodzeniem osoby niepełnosprawne. Świadczą usługi w lokalu przy ul. Dubienka w Inowrocławiu,  a także obsługują cateringowo zarówno klientów indywidualnych jak i firmy. Wychodzę z założenia, że o dobrym jedzeniu nie trzeba opowiadać, zatem po prostu zapraszam wszystkich do odwiedzin i przekonania się o walorach restauracji. Ta spółdzielnia to żywy przykład na to, że dzięki profesjonalnym usługom doradczym i odpowiednim sprofilowaniu działań pomocowych jesteśmy w stanie aktywizować nawet najbardziej defaworyzowanych.
*
Jak zmienia się w ostatnim czasie profil środowisk defaworyzowanych, a jak metody ich aktywizacji? 
*
By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw zdefiniować samo zjawisko defaworyzacji. Mimo różnorakich kontekstów, w jakich jest rozpatrywane, to element składowy mechanizmów dyskryminacji oraz wykluczenia społecznego. Jesteśmy przekonani, że z uwagi na postępujące, również w naszym regionie, rozwarstwienie społeczne obniżanie pozycji jednostek i grup w określonym porządku społecznym, ciągłe umniejszanie ich szans na korzystanie z należnych im praw określonych normami (formalnymi lub nieformalnymi) – owa dyskryminacja – to zjawisko, które trzeba zwalczać. Fundacja Ekspert-Kujawy od lat tę walkę podejmuje i bardzo często wychodzi z niej zwycięsko.
*
Środowiska defaworyzowane, w których pracujemy to grupy upośledzone socjalnie. Może na pierwszy rzut oka nie brzmi to zbyt dobrze, ale znakomicie oddaje istotę problemu. Trafiają do nas osoby z poważnymi deficytami, m.in. brakiem nawyków dobrego wychowania, brakami w podstawowym wykształceniu, brakiem chęci do działania, chęci kształcenia i zdobywania zawodu, czy wreszcie brakiem wiary w siebie.  Defaworyzowani to również grupy osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo (do tej grupy zaliczają się również osoby z problemami spowodowanymi np. otyłością), a w ostatnim czasie są to grupy, które z powodu różnych czynników skazani są na zjawisko określane mianem wykluczenia cyfrowego. Coraz częściej ekskluzji doświadczają również osoby starsze.
 *
Jak zmieniają się metody aktywizacji? Sądzę, że wszystko zależy od tego jaką wiedzę na temat zmian zachodzących w strukturze społecznej posiadamy i jak szybko jesteśmy w stanie na te zmiany reagować. Warto pamiętać o tym, że żyjemy w czasach Internetu. Czynnikiem kluczowym nie jest już zatem posiadana wiedza, ale umiejętność wyszukiwania informacji. Uważam, że jesteśmy w tym nieźli. W pracy z ludźmi bardzo często opieramy się na innowacyjnych metodach nauczania, zwiększających szanse naszych podopiecznych na rynku pracy. Dbając o rozwój własny i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, tworzymy autorskie programy doradcze – w tej materii  nierzadko korzystamy z wiedzy i doświadczenia autorytetów danej dziedziny, a także przenosimy na nasz rynek rozwiązania sprawdzone na zachodzie. Każdorazowo staramy się dostosowywać szkolenia do konkretnych potrzeb poszczególnych grup.
*
Lata doświadczeń pokazały mi niejednokrotnie, że kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia jest zgrany zespół. Bez ludzi, którzy oddając się swojej pracy z pasją, tworzą organizację, nie byłoby mowy nawet o ułamku pomocy, którą możemy świadczyć.
______________________
(red.)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook