4 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

1 min read
05 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Posiadacz odpadów, który przed dniem jej wejścia w życie uzyskał:

  • – zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • – zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • – pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • – pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

jest zobowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 05 września 2019 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Wniosek o zmianę ww. decyzji musi zawierać informacje oraz załączniki wymagane ustawą nowelizującą. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania ustawy nowelizującej w wyznaczonym terminie, wymienione powyżej decyzje wygasną z mocy prawa.

Informujemy również, że zgodnie z art. 12 ustawy nowelizującej, ww. posiadacze odpadów prowadzący ich magazynowanie są obowiązani spełnić wymagania w zakresie kontroli wizyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 05 marca 2019 r.


tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook