16 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wystawa poświęcona ks. dr Konstantemu Franciszkowi Krefftowi

5 min read

Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi, Parafia pw. Bożego Ciała w Tucholi ma zaszczyt zaprosić chętnych do wzięcia udziału w wernisażu wystawy – dokumentu A com jest,  z łaski Boga jestem” Sługa Boży dr Konstantyn Franciszek Krefft (1867 – 1940) budowniczy kościołów i proboszcz tucholskiej parafii w 150. rocznicę urodzin który odbędzie się 9 czerwca  o godz. 17.00 w kościele pw. Bożego Ciała w TucholiMsza św. o rychłą beatyfikację o godz. 18.00.

Ks. dr Konstantyn Franciszek Krefft przyszedł na świat  7 marca 1867r. w Lubni -kaszubskiej wsi koło Brus w zamożnej rolniczej rodzinie Jana i Elżbiety ze Szczepańskich. Był jednym  z jedenaściorga ich dzieci. Ochrzczony został w Brusach 10 marca 1867 r. w drewnianym, krytym gontem kościele p.w. Wszystkich Świętych.Rodzice posiadali majątek, który sprzedali rodzinie  o nazwisku Pastwa. Sami przenieśli się do Kosobud, gdzie nabyli majątek – resztówkę- 99 ha ziemi i 44 ha lasu. Zamieszkali  w niewielkim pałacu, usytuowanym za szkołą, gdzie dziś znajduje się dom byłego Spółdzielczego Kółka Rolniczego. Rodzice Konstantyna przywiązywali dużą wagę do wiary ojców
i patriotycznego wychowania, gdzie wiernie trzymano się hasła stosowanego wśród Polaków: „Ojców mowy, ojców wiary brońmy razem młodzi, starzy”. Naukę rozpoczął w szkole powszechnej w Brusach. W latach 1879-1888 kontynuował edukację w chojnickim gimnazjum, gdzie w latach 1885-1888 należał do tajnej organizacji filomackiej. Po egzaminie dojrzałości studiował  w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa chełmińskiego Leona Rednera 12 marca 1893 r.

„Kielich zbawienia wezmę,

a imienia Pańskiego wzywać będę”      (Ps. 115,)

 

Już jako ksiądz kontynuował studia specjalistyczne  z zakresu katechetyki i homiletyki na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim, korzystając jednocześnie z wykładów z architektury. Studia uwieńczone zostały obroną rozprawy doktorskiej (23.02.1895 r.) pt. „DieGotteslehreJustins d. Martyres” (Nauczanie o Bogu według Justyna Męczennika).U progu swojej duszpasterskiej służby był krótko wikariuszem w Ostrowitem koło Chojnic, następnie w Grudziądzu i Gdańsku w kościele św. Brygidy. Od września 1898 r. pełnił obowiązki administratora w Kamieniu Krajeńskim. W latach 1899 – 1901 był administratorem w Bytowie. 1 października 1901 r. biskup chełmiński Augustyn Rosentreter przeniósł go do Sopotu, gdzie został kuratusem nowego ośrodka duszpasterskiego i wybudował swój pierwszy kościół „Gwiazda Morza”.Następnie został proboszczem w Zblewie. Stało się to  26 maja 1904 r. Uznając, że ta parafia jest zbyt rozległa, a sam kościół znajduje się na jej końcu, z utrudnieniem dla wielu parafian, którzy musieli pokonywać kilkanaście kilometrów, by wziąć udział w Mszy św., postarał się o podział i budowę nowego kościoła.

Zamiar ten realizował w latach 1911-1914 w Piecach koło Zblewa, gdzie powstała nowa parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poświęcenia świątyni dokonał ks. M. Spląskowski w 1913 r. Wiosną 1927 r. ks. Konstantyn Krefft został proboszczem parafii pw. św. Stanisława w Subkowach blisko Tczewa. Podczas czteroletniej posługi patronował tam m.in. Stowarzyszeniu Robotników i Stowarzyszeniu Młodzieży.
W 1928 r. zaprosił ojców werbistów, którzy przeprowadzili ćwiczenia rekolekcyjne. Powołał też organizację misyjną – Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary. Po śmierci ks. kanonika Adolfa Wegnera 16 kwietnia 1931r. objął probostwo w Tucholi. Miał w tym czasie 64 lata i ciągle był pełen energii oraz zapału do pracy.   Ks. Krefft był bardzo ceniony przez wszystkich parafian, innych duszpasterzy, a przede wszystkim przez ówczesnego biskupa Wojciecha Okoniewskiego. Jako tucholski proboszcz,
w jednym z pierwszych kazań powiedział:

Nie przyszedłem, ażeby sobie zapewnić dobrobyt,

ale wybudować tak potrzebną świątynię.

Jak powiedział, tak zrobił. Od razu przystąpił do gromadzenia funduszy. Nie wyciągał ręki o pomoc pieniężną do parafian, co najwyżej przyjmował dyskretnie dobrowolne ofiary. Za zezwoleniem Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu oraz Kurii Biskupiej w Pelplinie przystąpił do gromadzenia odpowiednich środków przez sprzedaż obiektów przynależnych do kościoła parafialnego, między innymi: ziemi kościelnej na Koślince wraz  z lasem, kilku ogrodów i nieruchomości. Było z tym sporo zachodu i kłopotów, ale była również niespożyta energia. Zamówione projekty kościoła kilkakrotnie zmieniał wg własnego pomysłu. Złożeniem podpisu wziął osobistą odpowiedzialność za jego techniczną realizację.  Budowę kościoła rozpoczęto w 1935r. Kamień węgielny poświęcono 19 lipca 1936r. Dokonał tego ks. bp Stanisław Okoniewski, a do września 1939 r. świątynia była gotowa w stanie surowym. Po wybuchu II wojny światowej wielu duszpasterzy opuściło swoje parafie i nigdy nie wróciło. Jedni zostali aresztowani, a inni ukrywali się przed okupantem.
W Tucholi pozostał jedynie ks. dr Konstantyn Krefft, proboszcz tucholskiej parafii pw. św. Bartłomieja.  Jednak niedługo cieszył się wolnością. Miesiąc po wybuchu wojny 28 września1939 r. został aresztowany przez gestapo i wywieziony do Kamienia Krajeńskiego. Został osadzony w Zakładzie św. Anny w Kamieniu Krajeńskim, gdzie przebywał do 15 grudnia 1939 roku, skąd przewieziono go wraz z innymi kapłanami i nauczycielami do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Ks. dr Krefft zmarł 11 czerwca 1940 r. w Stutthofie z powodu niedożywienia
i wyczerpania. Posiadał numer obozowy 8475. Został pochowany, podobnie jak inni zmarli więźniowie obozu, w Gdańsku na Zaspie. Trumna z doczesnymi szczątkami ks. Kreffta w asyście delegacji tucholskiej parafii – ks. Franciszka Aszyka, kościelnego Franciszka Chechły oraz parafianek Jadwiga Majki i Cecylii Zwiefki została sprowadzona do Tucholi w 1947 r. Spoczął na cmentarzu parafialnym. Pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną.
17 września 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy 17męczenników z okresu II wojny światowej pochodzących z diecezji pelplińskiej, dawniej chełmińskiej, wśród których znalazł się Sługa Boży ks. dr Konstantyn Franciszek Krefft. Ten gorliwy działacz społeczny i budowniczy trzech kościołów jest kolejnym kandydatem do chwały ołtarzy. Postulatorem procesu beatyfikacyjnego jest ks. dr Wiesław Mazurowski. 24 maja 2011 r.
w Bazylice Katedralnej w Pelplinie zakończono etap krajowy procesu beatyfikacyjnego kapłanów męczenników II wojny światowej. Cała dokumentacja zostanie wysłana do Rzymu do rozpatrzenia i zaaprobowania. Módlmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego!

Do końca potykałem się należycie,
dobiegłemdo mety,

wiary dochowałem. Teraz czeka mnie jedynie

wieniec sprawiedliwości,którego użyczy mi Pan,

Sędzia Sprawiedliwy.  (II Tm 4, 6-8).

 


Mat. nadesłane.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook