28 października 2020

Who is who w SEJMIKU WOJEWÓDZTWA?

3 min read
Od nowej kadencji 2018-2023, każda sesja rady miasta, rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, musi być transmitowana i nagrywana. To obowiązek nałożony styczniową nowelizacją ustaw o samorządzie terytorialnym. TOKiS – PRESS bezskutecznie poszukiwał nagrania pierwszej sesji sejmiku, nikt niczego nie wie, choć medium wewnętrzne marszałka jest baaarzo rozbudowane o… gęsinę – danie mentalnie nam obce, choć lobby drobiowe z pewnością cieszy się z takiej reklamy, za którą my bezwiednie płacimy.

Mówi się trudno, czas jednak zorientować, kto otrzymał kawałek marszałkowskiego tortu. Obrady wielkiej rady odbyły się dokładnie tego samego dnia, co  sesja powiatowa w Tucholi,która powinna zostać powtórzona ze względu na złamanie procedur formalnych, czyli  w dziewiętnastym dniu listopada 2018 r. Wybrano prezydium i zarząd województwa. Marszałkiem województwa po raz czwarty został Piotr Całbecki, przewodniczącym sejmiku – po raz drugi Ryszard Bober, nic nowego, relacjonowaliśmy to na bieżąco.

Pierwszą część sesji, poprowadził radny senior – Konstanty Dombrowicz, a radni złożyli ślubowania następującej treści: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Nas jednak interesuje, czy jakąś funkcję w sejmiku otrzymał nasz były poseł z Tucholi, który nawet nie wytłumaczył się swoim wyborcom z tego, że przedwcześnie zakończył swoją społeczną „posługę”.

Nie uprzedzajmy wypadków i zachowajmy pewną chronologię.

Po ślubowaniu wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku.

Zostali nimi:

Ryszard Bober – przewodniczący sejmiku,
Wojciech Jaranowski – wiceprzewodniczący sejmiku,
Łukasz Krupa – wiceprzewodniczący sejmiku,
Elżbieta Piniewska – wiceprzewodnicząca sejmiku.

Następnie radni wybrali zarząd województwa:

Piotr Całbecki – marszałek województwa,
Dariusz Kurzawa – wicemarszałek województwa,
Zbigniew Ostrowski – wicemarszałek województwa,
Aneta Jędrzejewska – członek zarządu województwa,
Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa.

Powołano również stałe i doraźne sejmikowe komisje, ustalono ich skład osobowy i wybrano przewodniczących. Pracami komisji kierować będą:

Komisja Rewizyjna:
Marek Hildebrandt – przewodniczący
Stanisław Pawlak – wiceprzewodniczący

Komisja Budżetu i Finansów:
Leszek Pluciński- przewodniczący
Konstanty Dombrowicz – wiceprzewodniczący

Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury:
Tadeusz Pogoda – przewodniczący
Jerzy Gawęda – wiceprzewodniczący

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Stanisław Pawlak – przewodniczący
Jacek Chmarzyński – wiceprzewodniczący

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii:
Robert Malinowski – przewodniczący
Adam Banaszak – wiceprzewodniczący

Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia:
Michał Krzemkowski – przewodniczący
Przemysław Przybylski- wiceprzewodniczący

Komisja Edukacji i Nauki:
Marek Witkowski – przewodniczący
Elżbieta Piniewska – wiceprzewodnicząca

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Jarosław Katulski – przewodniczący
Katarzyna Lubańska – wiceprzewodnicząca
Konstanty Dombrowicz – wiceprzewodniczący

Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa:
Agnieszka Kłopotek- przewodnicząca
Michał Czepek – wiceprzewodniczący

Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa:
Katarzyna Lubańska- przewodnicząca
Małgorzata Taranowicz – wiceprzewodnicząca

Komisja Sportu i Turystyki:
Jacek Gajewski – przewodniczący
Małgorzata Taranowicz – wiceprzewodnicząca

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Rafał Sobolewski – przewodniczący
Agnieszka Kłopotek – wiceprzewodnicząca

Doraźna Komisja Statutowa:
Zbigniew Ostrowski – przewodniczący

Doraźna Komisja Wyróżnień Honorowych:
Jacek Gajewski – przewodniczący

Kolejna sesja sejmiku została zaplanowana na poniedziałek 17 grudnia 2018 r, ciekawe, czy i tej nie znajdziemy w formie retransmisji.

Taka jest ta demokracja, a może kapitalizm kompradorski w prowincjonalnym wydaniu większości, podchodzącej z partyjnego klucza, przy pełnej nieświadomości ogłupiałych z niewiedzy wyborców?


(mrf.)

Na pdst. sejmik.kujawsko-pomorskie.pl

Fot.Fot. Łukasz Piecyk / sejmik.kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook