24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy” – po konferencji

2 min read

V Konferencja Interdyscyplinarna odbyła się w dniach 19-21 września br. w Wielonku. Tym razem jej uczestnicy rozmawiali na wiele tematów związanych m.in. z przemocą domową, przepisami kodeksu karnego, zarządzaniem mediami w kryzysie oraz stresem w pracy i „wypaleniem zawodowym”. Spotkanie odbyło się dzięki sprawnej współpracy tucholskiego PCPR-u, Starostwa Tucholskiego, Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania wszystkich uczestników  przez Panią Annę Toby- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi nadkom. Wiesława Gapę. Wśród licznie zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli policji, oświaty, pomocy społecznej, służb medycznych, straży pożarnej, wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów. Celem spotkania było zagłębienie się w aspekty związane bezpośrednio z  przemocą domową, przepisami karnymi, kondycją psychiczną poprzez pracę w stresie oraz tzw. „wypaleniem zawodowym”.

Pierwszy prelekcję wygłosiła Pani Jolanta Cieślewicz- Prokurator Rejonowy w Tucholi pt. „ Nowelizacja kodeksu karnego w zakresie stosowania obrony koniecznej”.

Kolejne wystąpienie należało do st. kpt. Arkadiusza Piętaka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy pt. „Zarządzanie mediami w kryzysie”

Następną prelegentką była mł. kpt. Anna Piórowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, która poprowadziła wykład pt. „Wypalenie zawodowe”.

Pani Arleta Babska oraz Agnieszka Gunther-Jabłońska przygotowały wystąpienie pt.  „Przywiązanie i jego konsekwencje w obszarze pracy z dzieckiem dotkniętym przemocą w rodzinie” .

Po bloku wykładów uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które kontynuowano przez dwa następne dni. Wspólne ćwiczenia zostały również poprzedzone wykładami pt. „Czy i po co dbać o kondycję psychiczną” autorstwa Pana Szymona Medaliona Regionalnego Koordynatora Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projektu „Miej to z głowy” oraz Pana Roberta Lubranta, Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka”, który wygłosił prelekcję nt. „Alienacji rodzicielskiej, jako przemocy emocjonalnej”.

Pozostała część konferencji poświęcona była nie tylko zagłębieniu się w szczegóły problemów omawianych w trakcie wszystkich prelekcji, ale też służyła wymianie wzajemnych doświadczeń, spostrzeżeń i uwag. Dodatkowo warsztaty wzbogacono o zajęcia z zakresu pomocy medycznej oraz działań w obronie własnej.


Autor: sierż. szt. Bartosz Wiese

„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy” konferencja w Wielonku właśnie się zaczyna

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook