29 października 2020

Wkrótce przekonamy się o tym, czy lokalny MOPS zatrudniał będzie asystentów rodziny

2 min read

Zawód asystenta rodziny w Polsce, to zawód nowy i jak na tucholskie standardy, nieźle płatny. A, że to „fucha” państwowa, potencjalnych chętnych nie zabraknie. Jedyne ale jest takie, czy informacja pojawi się oficjalnie w mediach, czy też trafi do mało eksponowanego miejsca pt. BiP.

Pojawia się właśnie okazja,którą kolejny raz powiela ministerstwo pani Rafalskiej (PiS).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn.zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860 z późn. zm.) ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.

Dofinansowanie w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach Programu kwalifikowane są koszty ponoszone w 2018 r. (możliwa jest refundacja kosztów poniesionych od stycznia 2018 r.).

Zapotrzebowanie w formie elektronicznej należy nadesłać w aplikacji CAS ( WRiSPZ) jako sprawozdanie jednorazowe o symbolu As-2018 i As-2018 ogółem lub Ko-2018 i Ko-2018 ogółem, za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym oraz w formie pisemnej listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj. do 20 lipca 2018 r.

Informacji udziela również Wydział Polityki Społecznej K-P UW, tel. 52 34 97 693 lub 52 34 97 477 .

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z załącznikami umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nie miejmy jednak złudzeń, nie każdy nadaje się do wykonywania tej pracy. Trzeba spełnić sporo warunków.

Przede wszystkim należy wykazać się wykształceniem wyższym na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

Ustawa nie wyklucza również osób z innym wykształceniem. O pracę mogą ubiegać się również osoby z wyższym wykształceniem w innym kierunku lub z wykształceniem średnim, uzupełnionym o odpowiednie szkolenia. Ci kandydaci muszą wykazać się dodatkowo odpowiednim stażem pracy z dziećmi lub rodziną.

Jednak sprawdzenie wymogów formalnych to tylko początek rekrutacji. Niestety, instytucje zatrudniające asystentów rodziny, często ograniczają się do ogłoszenia otwartego naboru i wyłonienia kandydata spełniającego wymagania formalne, nie sprawdzając dokładnie czy rzeczywiście będzie potrafił odnaleźć się w nowych obowiązkach, a ten warunek wydaje się być kluczowym, zaraz po wykształceniu i znajomościach.

Jak będzie w Tucholi? Przyjrzymy się tym procedurom i to bardzo dokładnie.


(red.)

Na pdst. portalsamorzadowy.pl

Źródło: mpips.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook