20 października 2020

Wody Polskie i Lasy Państwowe, rzecz o przebijaniu muru głową

2 min read

Zanim w ramach Act 447 Just utracimy nasze lasy i kontrolę nad wodą, przedstawiciele naszego starostwa wzięli udział w ważnym spotkaniu.

4 października w Toruńskim Parku Technologicznym odbyła się konferencja, na której prezentowane były projekty realizowane w naszym regionie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wskazywana na to, że miękkie projekty, które często są uważane za mniej ważne niż projekty inwestycyjne, pomagają w zmianie świadomości i powodują rzeczywistą poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa. Wizyty studyjne nie tylko pomagają w poznaniu najlepszych stosowanych w innych krajach praktyk, ale też w nawiązaniu trwałych kontaktów i wymianie doświadczeń.

Nasz region nie realizował wielu projektów międzynarodowych, ale te, które były prezentowane na konferencji wywarły na uczestnikach duże wrażenie: szereg projektów związanych z turystyką, w tym turystyką rowerową, aktywizacja rzemiosła stanowiącego dziedzictwo kulturowe, które może pozwolić młodym ludziom na rozwiniecie zainteresowań i zdobycie ciekawej pracy, rewitalizacja parków historycznych oraz terenów poprzemysłowych czy wizualizacja ukrytego dziedzictwa archeologicznego – to tylko część z prezentowanych projektów.

W konferencji uczestniczyli liczni dyrektorzy departamentów i naczelnicy wydziałów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych i uczelni. Pokazuje to, że zainteresowanie projektami międzynarodowymi jest duże, co niestety nie przekłada się bezpośrednio na ich liczbę. W tej chwili trzeba też przygotować się na to, że w nowej perspektywie finansowej charakter i cele poszczególnych programów mogą ulec dużym zmianom.

Na konferencji nie zabrakło informacji o trudnościach i zwiększonym ryzyku związanym z realizacją projektów międzynarodowych – spotkanie było szczególnie cenne ze względu na to, że prezentacje przygotowywali praktycy, którzy też chętnie odpowiadali na pytania.

Szczególnie ważna dla Powiatu Tucholskiego była dyskusja o tym, że wskazana jest zmiana prawa w zakresie opłat za dzierżawę gruntów pod publiczne ścieżki rowerowe. Obecnie samorządy zmuszone są do płacenia Wodom Polskim lub Lasom Państwowym za możliwość korzystania z ich gruntów. Nie może to być intencją ustawodawcy, by mieszkańcy danego obszaru płacili do Skarbu Państwa daninę za to, że na ich terenie udostępniana jest nieodpłatnie infrastruktura służąca rozwojowi turystyki i ograniczaniu emisji spalin. Temat ten został przekazany specjalnemu zespołowi powołanemu przez Urząd Marszałkowski i mającemu za zadanie rozwijanie infrastruktury rowerowej.


(red.)

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook