20 października 2020

Wojewódzkie służby zatrudnienia na wysokości zadania

3 min read

Marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu udziela przedsiębiorcom wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz koordynuje pomoc udzielaną firmom i osobom samozatrudnionym przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Samorząd województwa dołożył do tych instrumentów 70 milionów złotych z naszego RPO.

– Bezpieczeństwo gospodarcze i zachowanie miejsc pracy to – poza kwestiami związanymi ze zdrowiem publicznym i zatrzymaniem rozwoju epidemii – podstawowe obecnie priorytety – przypomina marszałek Piotr Całbecki. – Wojewódzkie służby zatrudnienie są dobrze zorganizowane i stają na wysokości zadania.

Do toruńskiego WUP, podobnie jak do wszystkich pozostałych wojewódzkich urzędów pracy w całym kraju, mogą się zwracać pracodawcy, którzy w związku z epidemią Covid-19 odnotowali spadek obrotów o co najmniej 15 proc. i chcą utrzymać zatrudnienie. Otrzymają dofinansowanie do trzymiesięcznych (kwiecień-czerwiec) wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub pracujących w powodu kryzysu z niższym wymiarze pracy. Kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa złożyły już 758 tego typu wniosków na 123 mln zł łącznie. Wsparcie otrzymało 91 firm, wypłacono im łącznie blisko 7 milionów złotych, świadczenia dotyczą ponad 4 tysięcy zatrudnionych.

Koordynowanymi przez WUP instrumentami wsparcia przedsiębiorców finansowanymi z Funduszu Pracy dysponują powiatowe urzędy pracy. To do tych rozwiązań samorząd województwa dołożył 70 milionów złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powiatowe urzędy pracy proponują:

  • niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
  • świadczenia dla samozatrudnonych
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla małych i średnich firm
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla organizacji pozarządowych.

Nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej prowadzi obecnie 17 z 20 powiatowych urzędów pracy w Kujawsko-Pomorskiem. WUP przekazał zarządzającemu rezerwą Funduszu Pracy Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 30 pozytywnie zaopiniowanych wniosków powiatowych urzędów pracy na łącznie 93 miliony złotych. Środki te są przeznaczone na jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (59 mln zł) oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników i świadczenia dla samozatrudnionych (34 mln zł).

Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił dedykowaną infolinię (tel. 56 669 39 95) i specjalny, obsługiwany na bieżąco adres poczty elektronicznej (tarcza@wup.torun.pl). Szczegółowe informacje także na stronie internetowej https://wuptorun.praca.gov.pl/ (zakładka Tarcza Antykryzysowa).

Ważnym uzupełnieniem wsparcia rządowego jest nasza kujawsko-pomorska tarcza. Wartość ogłoszonego przez marszałka Piotra Całbeckiego samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce wynosi 740 milionów złotych. Oprócz pomocy dla przedsiębiorstw zakłada wsparcie instytucji opiekuńczych i instytucji interwencji społecznej oraz dystrybucję środków ochrony osobistej poza placówkami medycznymi, a także znaczną pomoc dla szpitali.


Wprowadziła:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook