28 października 2020

Wójt Gminy Śliwice spotkał się z przedstawicielami PKP

3 min read

Wójt Gminy Śliwice wystąpił z inicjatywą spotkań z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz projektantami w celu omówienia rozwiązań dla planowanych zamknięć ważnych dla mieszkańców przejazdów kolejowo – drogowych linii kolejowej 201 oraz 215, na które nie wyraża zgody.


W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Śliwice, przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przedstawiciel Nadleśnictwa Woziwoda, pracownicy UG, oraz sołtysi miejscowości Lipowa, Rosochatki i sołectwa Zwierzyniec.
Jednym z głównych tematów było omówienie planowanego zamknięcia przejazdu kolejowo – drogowego linii 201 w km 89,605, który przecina drogę z Rosochatki do Zwierzyńca

pdfRys.1 od km 88.600 do km 90.100.pdf.

Na tą koncepcje Wójt Gminy Śliwice nie wyraził zgody podając argument, że planowana likwidacja przejazdu kolejowo – drogowego jest bezpośrednim dojazdem mieszkańców do miejscowości Zwierzyniec. Likwidację przejazdu PKP uzasadnia bliskim położeniem przejazdu kolejowo – drogowego w km 89,146 (przejazd przecinający drogę do m. Główka). Plany PKP przewidują budowę nowej drogi równoległej do linii kolejowej zapewniającej połączenie odciętych terenów z drogą publiczną.

Ze strony PKP zaproponowano również spotkanie z mieszkańcami m. Zwierzyniec w celu szczegółowego omówienia koncepcji likwidacji przejazdu.
Kolejny z typowanych do zlikwidowania przejazdów, na które Gmina nie wyraża zgody zlokalizowany jest w km 87,248, który znajduje się 820 m dalej od przejazdu kolejowego przecinającego drogę powiatową do Okonin Nadjeziornych (km 86,430). Planowana likwidacja tego przejazdu odetnie dojazd do kilku siedlisk. Rozwiązaniem ze strony PKP i projektantów to wybudowanie przez PKP drogi alternatywnej do mieszkańców.
W koncepcji również uwzględniono propozycje przesunięcia przejazdu z km 85.430 (droga do Zarośli – pdfRys. 2.pdf) na km 85,567 z wybudowaniem drogi dojazdowej. Przesuniecie przejazdu spowodowane jest planowaną budową nastawni samoobsługowej Zarośle.
Na spotkaniu odnośnie linii kolejowej 215 zaproponowano dwa warianty przejazdu kolejowo – drogowego znajdującego się na terenie miejscowości Śliwice przy ul. Leśnej.
I wariant:

pdfRys.3 Wariant I.pdf

uwzględnia likwidację przejazdu kolejowego w km 36,384 przecinający się z drogą gminną (do stacji benzynowej w Śliwicach) w celu przebudowy mijanki, która umożliwi przyjęcia składów pełno pociągowych i wydłużenie długości użytkowej do 750 m.

Dla zapewnienia przejezdności pojazdów drogowych w ciągu drogi gminnej w czasie postoju składów pociągowych, projektuje się przełożenie przejazdu przed rozjazd na połączeniu torów mijanki do km 36,015 i budowę dróg równoległych do toru po obu stronach linii od istniejącego przejazdu w km 36,384 do projektowanego przejazdu w km 36,15.
II wariant

pdfRys.4 Wariant II.pdf

zmiana kategorii przejazdu kolejowo – drogowego w km 36,384 na kat. C. Przejazd na skrzyżowaniu z droga gminną (ul. Poziomkowa). Planowana przebudowa nawierzchni torowej, podtorza i systemu odwodnienia.

Koncepcja modernizacji linii 215 planuje przebudowę przejazdu w km 38,907 (droga gminna 010207C relacji Śliwice – Śliwice Wybudowanie), w km 40,680 (droga gminna nr 010203C relacji Lipowa – Byłyczek) z zmianą kategorii na kat. C i likwidację przejazdu kolejowego w km 41,196, w km 42,558, w km 43,178 z wybudowaniem drogi dojazdowej równoległej do toru o długości ok 1,980m, szerokości 3,5m klasy D w której przewidziano budowę 5 mijanek o szerokości 5m w rozstawie co ok. 330m, umożliwiającej dojazd do wszystkich działek od przejazdu w km 40,680 do likwidowanego przejazdu w km 42,558.

Likwidowane przejazdy położone są w obszarze leśnym a ich likwidacja uzasadnia bliskie położenie sąsiednich przejazdów kolejowo – drogowych oraz niskie natężenie ruchu drogowego.
Zaprojektowano również rozbiórkę wiaduktu kolejowego w km 37,665 w ciągu ul. Starogardzkiej w Śliwicach i budowy nowego wiaduktu. Wójt, zasugerował, aby PKP zaprojektowało wiadukt w taki sposób, aby zapewnić normatywny przejazd (zachować skrajnię pionową i poziomą dla danej kategorii drogi) oraz zaprojektować bezpieczne przejście dla pieszych.


sliwice.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook