13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

WOW!!! XXXVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi nie będzie kolidowała z sesją Rady Powiatu!

2 min read

22 listopada 2013 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi.


Początek sesji jak zawsze od godz. 900. Tym razem, podczas sesji, sporo czasu radni poświęcą podatkom, oczywiście przeciętnego mieszkańca ten problem nie zainteresuje, aż do chwili, kiedy trzeba będzie wyłuszczyć „nadprogramowe” kwoty. Na wszelki wypadek zarejestrujemy te ważne informacje i „zawiesimy” w widocznym miejscu, aby nie było zaskoczenia. Warto oglądać te relacje z prostej przyczyny – dla własnego dobra i wiedzy. Przejdźmy teraz do szczegółowego planu obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXV sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2014r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 14. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Tuchola.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stobnie Gmina Tuchola.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Raciążu Gmina Tuchola.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie Gmina Tuchola.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie Gmina Tuchola.
 19. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tuchola.
 20. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za okres od listopada 2012r. do listopada 2013r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na  medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury…
 22. Wolne wnioski.
 23. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 24. Sprawy bieżące.
 25. Zakończenie.

 

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook