5 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wsparcie w rewitalizacji otrzyma pięć gmin z naszego powiatu!

2 min read

Wśród beneficjantów znalazły się gminy: Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Gostycyn* oraz Tuchola.

W środę (28 września) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów z samorządami lokalnymi, które otrzymają dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Wsparcie w wysokości 2,4 miliona złotych trafi do 51 gmin.

 

– Kontynuujemy program rewitalizacji w naszym regionie. By uzyskać wsparcie na ten cel, samorządy lokalne muszą najpierw przygotować spójne koncepcje działań, które nazywamy programami rewitalizacji. By pomóc sfinansować przygotowanie tego typu dokumentów uruchomiliśmy specjalny konkurs – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekty z zakresu rewitalizacji mogą realizować wszystkie miasta a także społeczności lokalne na terenach wiejskich. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. W przypadku obszarów wiejskich zadania z zakresu rewitalizacji będą realizowane w ramach instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (więcej o RLKS).

 

Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne, które będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji pomogą gminom środki rozdysponowane przez zarząd województwa z puli Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków odbył się w marcu i kwietniu). Wsparcie w wysokości 2,4 miliona złotych otrzyma 51 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. W uroczystości podpisania i wręczenia umów uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Lista beneficjentów

 

W puli środków na tego rodzaju działania pozostaje jeszcze 2,2 miliona złotych. Wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu.

__________________

kujawsko-pomorskie.pl

  • Do informacji wkradł się błąd. Dotacja dotyczy gminy Gostycyn, a nie jak błędnie podaliśmy, gminy Cekcyn. A swoją drogą wielka szkoda, Cekcyn też ma sporo potrzeb, może innym razem.

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook