18 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wsparli strażaków ochotników z gminy Kęsowo!

4 min read
Wnioski do fundacji Orlen „Dar Serca” w programie „Orlen dla Strażaków” zostały złożone na początku lutego bieżącego roku przez jednostki OSP w Kęsowie na kwotę 9900 zł, OSP w Drożdzienicy na kwotę 9600 i OSP w Żalnie na kwotę 9300. Wszystkie jednostki otrzymały wsparcie finansowe.

W ramach przyznanych funduszy jednostka:

– OSP w Kęsowie zakupiła silnik zaburtowy do łodzi ratowniczej,
– OSP w Drożdzienicy wentylator oddymiający i 2 kompletne umundurowania specjalistyczne wraz z hełmem i butami niezbędne do podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych,
– OSP w Żalnie i 3 kompletne umundurowania specjalistyczne wraz z hełmem i butami niezbędne do podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych.
Łączna wartość zakupionego sprzętu z dotacji Orlenu dla wszystkich jednostek wyniosła 28 800 zł.
Zakup sprzętu znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa podczas podejmowania akcji ratowniczych przez strażaków, poszerzy zakres podejmowania działań ratowniczych w przypadku jednostki z Kęsowa i Drożdzienicy. Dziękujemy fundacji Orlen Dar Serca, za przekazanie funduszy, które w znaczący sposób poprawią wyposażenie osobiste i sprzętowe jednostek OSP.

WSPARCIE URZĘDU PRACY

Oprócz funduszy pozyskanych z fundacji Orlen „Dar Serca” w ciągu minionego tygodnia zostały także złożone wnioski o bezzwrotne pożyczki z Funduszu Pracy za pośrednictwem Urzędu Pracy w Tucholi – w ramach tarczy antykryzysowej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowej przyznawanej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wnioski wszystkich jednostek zostały rozpatrzone pozytywnie.
 • Jednostka OSP w Kęsowie otrzymała kwotę 4 447 zł
 • Jednostka OSP w Drożdzienicy 1 693 zł
 • Jednostka OSP w Piastoszynie 1 384 zł
 • I jednostka OSP w Żalnie 1 615 zł
Łącznie na konta wszystkich jednostek wpłynęło 9 139 zł.
Jednostki z OSP w Kęsowie i OSP w Drożdzienicy za otrzymane fundusze zamierzają kupić automaty do prania umundurowania, jednostka z Żalna sprzęt w postaci kurtyn wodnych, a OSP w Piastoszynie buty pożarnicze.

DOTACJA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

Jako jedyna jednostka z terenu naszej gminy czyli OSP w Kęsowie należy do KSRG. W ramach „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” jednostka ta otrzymała w tym roku dotację w wysokości 7 024 zł, za którą został zakupiony sprzęt taki jak:
– rozsiewacz sorbentu, tłumice gumowe, opryskiwacz plecakowy, rzutka ratownicza, linka strażacka, linka ratownicza, butla kompozytowa do aparatów ochrony dróg oddechowych oraz kominiarki niepalne.

DOTACJA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Natomiast z dotacji MSWiA kierowanych do jednostek spoza systemu KSRG skorzystała w tym roku jednostka OSP w Żalnie otrzymując fundusze w wysokości 6 300 zł z rozbiciem kwoty 4700 na tzw. remontówkę, czyli wykonanie tynków wewnątrz remizy i kwotę 1600 zł na zakup doposażenia w sprzęt i umundurowanie.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W czerwcu bieżącego roku został także złożony wniosek tym razem przez jednostkę OSP w Piastoszynie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu opiewający na kwotę 15 000 zł w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Do końca miesiąca powinniśmy otrzymać informację, czy wsparcie, o które wnioskowała jednostka zostało przyznane. W przypadku przyznania wsparcia jednostka zakupi specjalistyczne umundurowania, radiotelefon przenośny, pompę pływającą, wąż tłoczny, rozdzielacz, tłumice, sito kominowe i bosak dielektryczny.

FUNDUSZ SKŁADKOWY

Czekamy także na rozpatrzenie wniosku złożonego przez OSP w Drożdzienicy do Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach „Wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” na kwotę 15 000 zł na montaż instalacji wentylacyjnej w postaci sytemu odprowadzania spalin w remizie.
Trzymam kciuki za wszystkie wnioski, które czekają na rozstrzygnięcie, a tym sam gratulujemy funduszy, które już udało się pozyskać w 2020 roku i wynoszą one ponad 51 000 zł.
Podczas uroczystości w dniu 24.07.2020 do jednostek OSP przyjęto również nowych strażaków, którzy złożyli uroczyste ślubowanie, a są to:
 • Jakub Theus – OSP Kęsowo
 • Paweł Gierszewski – OSP Kęsowo
 • Maciej Kwaśniewski – OSP Piastoszyn
 • Krzysztof Szypryt – OSP Piastoszyn
 • Szymon Tajl – OSP Piastoszyn
 • Chrapkiewicz Piotr – OSP Piastoszyn
 • Rekowski Kacper – OSP Drożdzienica
 • Wandziński Cezary – OSP Drożdzienica
 • Górski Michał – OSP Żalno
 • Mariusz Okonek – OSP Żalno
 • Górski Dawid – OSP Żalno
Serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów i witamy w gronie braci strażackiej. Powodzenia w dalszej służbie ku Chwale Ojczyzny.

(red.)

Opracowanie: Radosław Januszewski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook