9 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wysokość cen i stawek opłat w zakresie dostarczania wody i w zakresie odprowadzania ścieków

2 min read

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:


a). ze stawki jednostkowej wyrażonej w złotych za metr sześcienny dostarczonej wody,

b). ze stawki abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody, opłacanej za każdy miesiąc, bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody lub przy całkowitym braku jej poboru. Jest ona wyrażona w złotych za punkt rozliczenia stanowiący wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe i naliczana jest co miesiąc. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa, której wysokość jest zależna od grupy odbiorców.

Legenda:

Grupa I odbiorcy usług pobierający wodę z urządzeń wodociągowych sprzedawcy oraz woda pobierana dla celów przeciwpożarowych, zraszania terenów zielonych, dla drogownictwa i rolnictwa.

Grupa II odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy, pochodzące z gospodarstw domowych Gminy Tuchola.

Grupa III odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy z terenu Gminy Tuchola – nie wymienieni w Grupie II.

Grupa IV odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy – nie wymienieni w Grupie II i w Grupie III.

Grupa V odbiorcy usług dostarczający ścieki do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków w Tucholi pochodzące z gospodarstw domowych Gminy Tuchola.

Grupa VI odbiorcy dostarczający ścieki do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków w Tucholi – nie wymienieni w Grupie V.

Grupa VII odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.

Grupa VIII odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub bazach transportowych.

Grupa IX odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingów o powierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub w bazach transportowych.

________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook