12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

X sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

SONY DSC

28 czerwca 2019 r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz.900. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas IX sesji Rady Miejskiej w Tucholi 24 maja 2019 r.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie interpelacji i zapytań.
8. Informacja o stanie środowiska w gminie Tuchola.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2017-2021” za rok 2018, w tym sprawozdania z realizacji polityki zdrowotnej, tj.
– „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji w grupie szczególnego ryzyka tj. osób w wieku od 65 lat, na lata 2017-2021”;
– „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Tuchola na lata 2017-2021”;
– „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”;

Dodatkowe materiały:

– Informacja o działalności „Miejskiego Centrum Lekarskiego” Spółka z o.o. w Tucholi.
10. Stan przygotowań infrastruktury OSiR do sezonu turystycznego 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Tucholi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia z budżetu Gminy Tuchola dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Raciążu na sfinansowanie prac remontowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania terenowi znajdującemu się w narożniku pomiędzy frontem budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury, a ścianą budynku przy posesji plac Zamkowy 7A nazwy „Skwer im. Zenona Korytowskiego”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla składowiska odpadów w Bladowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Tucholi nad jeziorem Głęboczek.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Warszawskiej w Tucholi.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok.
21. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
22. Zakończenie.

 

 

 

 


(red.)

 

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook