29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XI sesja Rady Miejskiej w Tucholi już w piątek!

2 min read

23 października 2015 r. –piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019.
7. Informacje o stanie rolnictwa w Gminie Tuchola.
–       informacja Burmistrza Tucholi
–       informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014 – 2015.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z X sesji.
10.Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
11.Składanie wniosków i interpelacji.
12.Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola i  lokalami użytkowymi.
13.Sprawozdanie z realizacji programu 56 Dni Borów Tucholskich.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tucholi.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi.
16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola na 2016r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tuchola.
19.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
21.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych podlegających analizie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi.
22.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych podlegających analizie przez Burmistrza Tucholi.
23.Wolne wnioski.
24.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
25.Sprawy bieżące.
26.Zakończenie.

ZAŁĄCZNIKI

11.pdf

Data: 2015-10-14 12:59:47 Rozmiar: 1.96M Format: .pdf   POBIERZ

ARiMR.pdf

Data: 2015-10-14 13:00:14 Rozmiar: 394.87k Format: .pdf    POBIERZ

____________________
(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook