XIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Tradycyjnie już informujemy o tym, że w najbliższy piątek 18 grudnia od godziny 09:00 w sali 203 Urzędu Miejskiego odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Podczas sesji radni pochylą się nad…

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XIII sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016r. (materiał dostarczony wcześniej)
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.
2) Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej.
3) Przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej.
4) Uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków.
5) Dyskusja.
6) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych podczas sesji.
7) Głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
8) Głosowanie uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2016 – 2024 (materiał dostarczony wcześniej).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola na rok 2016
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Tuchola
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015r. (zostanie doręczona przed sesją)
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuchola”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tucholi
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tucholi na 2016r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.
23. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016r.
24. Wolne wnioski.
25. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
26. Sprawy bieżące.
27. Zakończenie.

Materiały sesyjne

Zachęcamy mieszkańców miasta i gminy do włączenia się w życie miasta, oraz do kontroli ludzi, którzy za naszą zgodą mają dbać o nasze interesy. Czy robią to dobrze?  Jest okazja to ocenić.

_______________

(mrf.)

Mat. BiP miejski

admin

Next Post

Uwaga! Pieszy!! Debata społeczna (relacja TOKiS - PRESS TV)

czw Gru 17 , 2015
We wtorek (15.12) w Książnicy Tucholskiej odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez tucholskiego komendanta Policji. Na debatę przybyło wielu mieszkańców naszego powiatu.  Prowadzącym spotkanie był młodszy aspirant Sylwester Suchomski.

SPOŁECZNOŚCI

Lokalnie

Globalnie

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook