29 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XIX Konwent Wójtów i tajemniczy numer telefonu do wyroczni w sprawie zmian w oświacie

2 min read

W czwartek w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się XIX Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu wzięła udział wiceminister edukacji narodowej Marzenna Drab oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

XIX posiedzenie konwentu rozpoczęło się od wystąpienia wojewody kujawsko-pomorskiego Tego typu spotkania są bardzo ważne. Współpraca rządu z samorządem zawsze jest potrzebna i wskazana. Z mojej strony zawsze padała deklaracja współpracy i nadal ją podtrzymujęmówił Mikołaj Bogdanowicz.

W trakcie swojego wystąpienia wojewoda podzielił się ostatnimi działaniami administracji rządowej w regionie. Poinformował o planach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mających na celu zapewnienie służbom podległym resortowi narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. W 2017 roku w skali kraju służby otrzymają na ten cel 1,4 mld złotych. Wojewoda zachęcił także do składania wniosków w ramach programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” oraz propagowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia wójtów poruszono temat roli samorządów w przeciwdziałaniu zjawiskom powstawania nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, który przedstawiła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Hass.

Ostatnim punktem spotkania była reforma edukacji. Wiceminister edukacji narodowej Marzenna Drab oraz kurator Marek Gralik przedstawili wójtom aktualne informacje o zmianach w oświacie.

Wojewoda kujawsko-pomorski poinformował o rozpoczęciu kolejnego etapu wprowadzania zmian w polskiej oświacie Wchodzimy w II etap reformy edukacji, bardzo ważnej dla polskiego społeczeństwa. W tej fazie konieczne będzie dalsze zaangażowanie samorządów, które będą miały wsparcie ze strony ministerstwa, wojewodów oraz kuratorów oświatymówił Mikołaj Bogdanowicz.

W trakcie konferencji wojewoda powiadomił także o powstaniu Zespołu ds. Wdrażania Reformy Edukacji, który będzie współpracował z samorządami.

Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty podsumował dotychczasowe prace związane z przygotowaniem reformy oświaty. Poinformował także o powołaniu w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dwóch koordynatorów: ds. Reformy Edukacji, tę funkcję pełni wicekurator oświaty Małgorzata Oborska oraz ds. Wdrażania Podstawy Programowej – wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych zmian można uzyskać pod nr infolinii: 52 34-97-624 lub pod adresem e-mail: reformaedukacji@bydgoszcz.uw.gov.pl .

_________________

(red.)

bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook