29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

22 kwietnia 2016 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.
Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XVIII sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.
 9. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
 10. Raport monitoringowy z wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Tuchola na lata 2014-2018.
 11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.
 12. Informacja o realizacji zamówień publicznych przez Gminę Tuchola w 2015r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola w 2015r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 1737/12, w obrębie ewidencyjnym Tuchola.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchola na lata 2014-2018.
 16. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zrzeczenia się odszkodowania w całości za nieruchomości w pasie drogi wojewódzkiej nr 240.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tucholskiego.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zakończenie.

Załączniki

19.pdf

Data: 2016-04-12 14:04:57 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

Informacja o działalności Ośrodka za 2015r..pdf

Data: 2016-04-12 14:06:41 Rozmiar: 1021.62k Format: .pdf Pobierz

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015.pdf

Data: 2016-04-12 14:07:37 Rozmiar: 648.51k Format: .pdf Pobierz

Raport monitoringowy za 2015r..pdf

Data: 2016-04-12 14:08:42 Rozmiar: 1.24M Format: .pdf Pobierz

Z – MPZP_TUCHOLA_UCHWAŁA_PROJEKT.Kopia.pdf

Data: 2016-04-12 14:09:06 Rozmiar: 845.96k Format: .pdf Pobierz

___________________________
(red.)
Bip
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook