18 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego,  odbędzie się w dniu 22 maja 2020r. (piątek) o godz. 9.00.

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
 –     sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
 –     sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
 –     informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2019 r.,
 –     sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2019 r.,
 –     informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
8. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Tucholi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki ,,Szpital Tucholski’’ Sp. z o.o. w Tucholi.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Zamknięcie sesji.
Materiał informacyjny

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook