11 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLII Sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 22 marca br.

2 min read

22 marca br. o godzinie 16.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 rozpocznie się XLII sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Szczegółowy porządek obrad wraz z materiałami sesyjnym.

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Składanie zapytań i interpelacji.
7.  Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
     • sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie
• sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu
• informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2017 r.
• sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2017 r.
• informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
8.  Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9.  Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2017 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018.
13.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji  na obszarze  Powiatu Tucholskiego obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
14.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Zamknięcie sesji.

 (red.)
Mat. nadesłane.
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook