20 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLIII sesja Rady Gminy Śliwice

2 min read

XLIII sesja Rady Gminy Śliwice odbędzie się w poniedziałek – 29.09.2014  r. o  godz. 11.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

TOKiS – PRESS dotychczas nie dokumentował podobnych zdarzeń w Śliwicach. W zasadzie bardzo rzadko docieramy w ten rejon powiatu, zostawiając ten teren mediom czerskim. Tym razem jednak zaproszono nas na tę sesję. Dokonano tego w ostatniej chwili dezorganizując odrobinę kalendarz pracy portalu na najbliższy tydzień. Zwykle w takiej sytuacji rezygnujemy z udziału w wydarzeniu, to jedna z zasad. Tym razem jednak spróbujemy zrobić wyjątek (…), z powodu rangi spotkania i próśb samorządowców.

Porządek  obrad:

1.Otwarcie.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał.

6.Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie   między  sesjami.

7.Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski składane przez radnych na obradach poprzedniej   sesji Rady Gminy.

8.Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

a) stan budżetu gminy za I półrocze.

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy Komisji w okresie między  sesjami.

10. Wnioski i interpelacje składane  przez radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Dokumentsposobu sprawienia pogrzebu (187.8 KB),

b) Dokumentustalenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice (190.7 KB),

c) Dokumentwyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego (181 KB),

d) Dokumentzmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Śliwice obejmującego miejscowości: Krąg, Lińsk, Lisiny, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne oraz Śliwice (298 KB),

e) Dokumentstwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (182.4 KB),

f) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śliwice,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2014 rok.

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski składane przez radnych.

14.Zamknięcie obrad sesji.

__________________________

(red.)

Komentarz: (mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook