17 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

19 września 2014r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

                                       

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLIII sesji.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie wniosków i interpelacji.

8. Informacja o realizacji budżetu Gminy Tuchola za I półrocze 2014r. – osobny materiał

9. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola – osobny materiał

–     informacja Prokuratury Rejonowej w Tucholi za 2013 r. i I półrocze 2014 r.

–     informacja Komendy Powiatowej Policji w Tucholi za 2013 r. i I półrocze 2014 r.

–     sprawozdanie z realizacji zadania pn. Monitoring wizyjny miasta w I półroczu 2014 r.

–     informacja państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi za 2013 r. i  I półrocze 2014 r.

–    informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi za 2013 r. i I półrocze 2014 r.

–     informacja o pracy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tuchola w 2013 i 2014 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tuchola.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, które prowadzą działalność na terenie Gminy Tuchola.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntu z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną w miejscowości Wysoka.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania  sołectwu Białowieża do zarządzania składnik mienia komunalnego.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

17.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2014r.

18.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego.

19.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Tuchola porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2020.

21.  Wolne wnioski.

22.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

23.  Sprawy bieżące.

24.  Zakończenie.

Materiały sesyjne:

http://www.bip.miasto.tuchola.pl/file.php?attachment=10473

___________________

(red.)

BiP Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook