24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XV Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XV sesję Rady Powiatu Tucholskiego,  odbędzie się 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024.
8. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020:
a)przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa,
d)przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
e)dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2020 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2020.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów pod drogi powiatowe od Gminy Cekcyn.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku.
18.Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie realizacji przez Szpital Tucholski sp. z o.o. nocnej i świątecznej opieki medycznej.
19.Wnioski i oświadczenia radnych.
20.Zamknięcie sesji.
**************************
Materiał informacyjny

(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook