22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XVI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

1 min read
 XVI sesja Rady Powiatu Tucholskiego,  odbędzie się 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.


Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2019 r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 r.
 9. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu za 2019 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook