28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read
Przed nami XVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, a ta odbędzie się 17 marca 2016 r. (czwartek), o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. Warto przeznaczyć trochę czasu, aby przekonać się o tym, jak pracuje tucholskie starostwo.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: `

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:

  • sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
  • sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
  • informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie,
  • informacja o realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
11.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum publicznego.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.
13.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny wraz z porządkiem obrad (2520kB) pdf

 

__________________
(red.)
Mat. BiP – starostwa
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook