14 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

31 stycznia 2020 r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz.900. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Tucholi 19 grudnia 2019 r.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola na lata 2018-2022” za rok 2019.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/95/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Tuchola na 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Zielonej w Tucholi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Gołębiej w Tucholi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Bydgoskiej i ul. Reymonta w Tucholi.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w Tucholi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki oznaczonej nr ewid. 1469/11 położonej przy ul. Świeckiej w Tucholi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Tuchola.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tuchola na 2020 rok.

21. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Tucholi za 2019 r.

22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

23. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 r.

24. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

25. Zakończenie.

Mat. sesyjne.                   


(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook