20 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XX sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XX sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00.

Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 • 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 • 4. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 • 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 • 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 • 7. Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2019 r.
 •  a)  przedstawienie raportu,
 •  b)  debata,
 •  c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.
 •  8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
 •  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
 •  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 •  c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
 •  d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2019 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 • 10. Drogi publiczne: -sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2019 r.
 • 11. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 r.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy w zakresie budowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1015C.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji utworzenia linii o charakterze użyteczności publicznej.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Tucholski umowy o świadczenie  usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi.
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej.
 • 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 • 20. Zamknięcie sesji.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook