20 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

19 czerwca 2020 r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

 •  1. Otwarcie sesji.
 •  2. Stwierdzenie quorum.
 •  3. Wybór sekretarza  sesji.
 •  4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Tucholi 29 maja 2020 r.
 •  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 •  7. Informacja o stanie środowiska w gminie Tuchola.
 •  8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2017 – 2021” za rok 2019, w tym sprawozdania z realizacji polityki zdrowotnej.
 •  9. Stan przygotowań infrastruktury OSiR do sezonu turystycznego w 2020 roku.
 • 10. Składanie interpelacji i zapytań.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuchola oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na ternie gminy Tuchola.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tuchola.
 • 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2020 rok.
 • 16. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 17. Zakończenie.
Materiały sesyjne


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook