27 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXIV Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XXIV Sesja Rady Powiatu Tucholskiego będzie wyjazdową. Podczas ostatniej sesji wyjazdowej, która odbyła się w Legbądzie, wójt gminy Lubiewo zaproponował, aby kolejna odbyła się w jego gminie, ściślej w Suchej. Zaproszenie zostało przyjęte, tym samym najbliższa sesja odbędzie się właśnie tam.

XXIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 16 września 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Suchej, ul. Główna 19.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z  XX, XXI i XXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. (dostarczone w osobnym dokumencie).
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2016 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2016 r..
 10. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Tucholskiego w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe pn. : „NAUKA – ZAWÓD -PRACA”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.
____________________
(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook