30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

525098_359729787471702_438061938_n26 kwietnia 2013 r. – piątek w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

                                               

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór sekretarza sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXVIII sesji.

 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

 7. Składanie wniosków i interpelacji.

 8. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi za 2012r.

 9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Tuchola.

 10. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi  w 2012r.

 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola w 2012r.

 12. Informacja o realizacji zamówień publicznych przez Gminę Tuchola w 2012r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013r.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2013-2022.

 18. Wolne wnioski.

 19. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

 20. Sprawy bieżące.

 21. Zakończenie.

 

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook