5 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia w Tucholi

3 min read

Olimpiada, której głównym realizatorem jest Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, w bieżącym roku jest rozgrywana po raz XXV. Olimpiada ma charakter otwarty i mogą wziąć w niej udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych różnego typu w całej Polsce, w dwóch oddzielnych kategoriach wieku.

Corocznie rozgrywana jest w etapie szkolnym, rejonowym, okręgowym (wojewódzkim) i centralnym. Laureaci walczą o Indeks Instytutu Medycznego w Łodzi.

Realizację zadania Oddział Rejonowy PCK w Tucholi rozpoczął w październiku od zaproszenia do udziału w olimpiadzie uczniów i nauczycieli/opiekunów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie. Ogółem 15 szkół. Przekazano im między innymi harmonogram zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PCK i materiały niezbędne do zorganizowania etapu szkolnego w tym regulamin olimpiady.

W listopadzie odbył się etap szkolny. Uczestniczyło w nim 12 szkół. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 11 szkół, a w nich po dwoje uczniów.

Etap rejonowy olimpiady odbył się 16 grudnia w stołówce Technikum Leśnego. Młodzież przybyła ze swoimi opiekunami, nauczycielami. Ostatecznie w etapie rejonowym w Tucholi uczestniczyło 11 szkół, a z nich 17 laureatów etapu szkolnego – osoby które zajęły 1. lub 2. miejsce w szkole.

Etap okręgowy odbędzie się w Bydgoszczy 23 marca 2017 r., a etap centralny od 25 do 27 maja 2017 r.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Na każdym etapie olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zdrowego stylu życia, a w szczególności: zasad higieny osobistej, otoczenia i higieny jamy ustnej, zasad zdrowego żywienia, aktywności ruchowej, profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny, zapobieganie HIV/AIDS i chorobom cywilizacyjnym, zapobieganie urazom, zasad udzielania pierwszej pomocy, podstawowym wiadomościom o ruchu czerwonokrzyskim. Wiedza laureatów sprawdzana jest przy pomocy testów, a od etapu okręgowego także w sposób praktyczny. Muszą też udokumentować przeprowadzenie akcji prozdrowotnej na terenie swojej szkoły.

W etapie szkolnym młodzież odpowiadała na 20 pytań i zorganizowała wcześniej wydarzenie sportowe w szkole oceniane w etapie rejonowym i tam też musiała odpowiedzieć na 30 pytań.

Wysoki, wyrównany poziom wiedzy laureatów spowodował konieczność zorganizowania kilku dogrywek. Całość oceniała komisja sędziowska.

W składzie komisji sędziowskiej byli: nauczyciele przedmiotu, opiekunowie młodzieży z Kół PCK, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i przedstawiciele Zarządu PCK.

W olimpiadzie uczestniczyła młodzież ze szkół: Gimnazjum w Śliwicach, Gimnazjum Powiatowe, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum w Bysławiu, Tucholskiej Szkoły Realnej,

Gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych SOSW, Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Gimnazjum Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego), Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Technikum Leśnego.

Lista laureatów etapu rejonowego w 2016 r.

w kategorii szkół gimnazjalnych:

  • I miejsce Patrycja Zakrzewska – Gimnazjum Powiatowe
  • II miejsce Martyna  Słupińska – Gimnazjum w Bysławiu
  • III miejsce Paweł Jankowski – Gimnazjum w Bysławiu
  • Wyróżnienie Marcin Ciżmowski – Gimnazjum SOSW w Tucholi

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

  • I miejsce – Paulina Krupa Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
  • II miejsce Jagoda Cichoń – Technikum Leśne
  • III miejsce Anna Kozłowska – Liceum Ogólnokształcące (ZSO)

Laureaci I i II miejsca z każdej grupy szkół wezmą udział w etapie okręgowym olimpiady w Bydgoszczy.

Za zajęcie miejsc I – III i uzyskanie wyróżnienia w obu kategoriach wieku młodzież otrzymała nagrody i dyplomy. Za dalsze miejsca przyznano wartościowe upominki i gratulacje. Nauczyciele i opiekunowie z ramienia PCK otrzymali podziękowania.

Zorganizowano też kaloryczny posiłek i owocowy poczęstunek. Olimpiada w Tucholi została sfinansowana ze środków gminy Tuchola.

__________________

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook